Повторення

Повторення

1

Визнач довжину відрізка ОА, якщо діаметр кола з центром у точці О дорівнює:

1) 6 см;

2) 8 см 4 мм;

3) 10 дм 6 см.

 Повторення

2

Визнач довжину відрізка КР, якщо:

1) радіус кола з центром у точці О дорівнює 4 см, а радіус кола з центром у точці В дорівнює 3 см;

2) радіус кола з центром у точці О дорівнює 85 мм, а радіус кола з центром у точці В дорівнює 5 см 8 мм.

 Повторення

3

Накресли прямокутник зі сторонами 4 см і 2 см. Знайди його периметр. Накресли квадрат із таким самим периметром.

4

Накресли

квадрат зі стороною 4 см. Знайди його площу. Накресли інший прямокутник із такою самою площею.

5

На малюнку зображено план будівельної ділянки. Визнач за планом площу ділянки.

 Повторення

6

Визнач, у якого прямокутника зі сторонами а і b площа є найменшою. Накресли цей прямокутник.

1) а = 3 см, b = 5 см;

2) а = 2 см, b = 6 см;

3) а = 40 мм, b = 20 мм.

7

1) Садок біля будинку має форму прямокутника зі сторонами 5 м і 10 м. Половину площі садка займають фруктові дерева, а решту – квіти. Яку площу займають квіти?

2) Садок біля будинку має форму прямокутника зі

сторонами 5 м і 10 м.  Повторення площі садка займають кущі, половину решти – фруктові дерева, а всю площу, яка залишилась, – квіти. Яку площу займають квіти?

8

Знайди значення виразів.

12 років 4 міс. + 9 міс.

6 років 5 міс. – 4 роки 7 міс.

9 год 12 хв – 3 год 19 хв

15 хв 23 с + 9 хв 44 с

 Повторення

9

З’ясуй, за яких значень змінних нерівності будуть істинними.

25 000 : а > 25 ∙ 10 7300 ∙ b < 730000 : 10

1 400 ∙ d < 140000 : 10 360000 : с > 360 ∙ 10

10

Обчисли.

 Повторення


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Повторення - Математика


Повторення