Похідні елементарних функцій – ПРОПОРЦІЇ. ВІДСОТКИ

Формули й таблиці

МАТЕМАТИКА

ПРОПОРЦІЇ. ВІДСОТКИ

Похідні елементарних функцій

Y = f(x)

Y = f'(x)

Y = f(x)

Y = f'(x)

Y = c (c = const)

Y’ = 0

У = ax + b

Y’ = a

Y = xn

Y’ = nxx-1

Y = x

Y’ = 1

Y = 1/x

Y’ = -1/x2

Y =  Похідні елементарних функцій   ПРОПОРЦІЇ. ВІДСОТКИ

Y’ = 1/2 Похідні елементарних функцій   ПРОПОРЦІЇ. ВІДСОТКИ

Y = ln x

У’ = 1/x

Y = logax

Y’ = 1/xlna

Y = sin x

У’ = cos x

У = cos x

Y’ = – sin x

Y = tg x

Y’ = 1/cos2x

Y = ctg x

Y’ = -1/sin2x

Y = ex

Y’ = ex

Y = ax

Y’ = axlna
Похідні елементарних функцій – ПРОПОРЦІЇ. ВІДСОТКИ