ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ

Довідник з біології

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ

Питання про походження людини належить до числа найва­жливіших світосприйняття людства. Воно змогло отримати нау­кове пояснення лише на основі еволюційної теорії. Засновник першої класифікації Лінней, хоча й дотримувався метафізичних переконань, помістив людину до ряду приматів разом з мавпами та напівмавпами. Автор першої теорії еволюції Ламарк виказав гіпотезу про природне походження людини від давніх мавп, що перейшли до прямоходіння.
ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ