ПОЯСНЕННЯ ВИСЛОВЛЮВАННЯ, ВИДИ ВИСЛОВЛЮВАНЬ

Розділ 3 Алгоритми з повторенням та розгалуженням

& 9. Висловлювання. Істинні та хибні висловлювання

9.1. ПОЯСНЕННЯ ВИСЛОВЛЮВАННЯ, ВИДИ ВИСЛОВЛЮВАНЬ

Пізнання істини – одна з найважливіших потреб людини. Ми повинні володіти правдивою інформації) для того, щоб у різноманітних ситуаціях прийняти правильні рішення і на їх основі вчинити правильні дії.

Своя розуміння навколишнього світу людина передає у формі висловлювань. Висловлювання будується на основі понять і за характером є розповідним реченням. Проте не кожне речення

виражає висловлювання.

Висловлювання -це розповідне речення, яке можна охарактеризувати як істинне або хибне.

Висловлювання може бути істинним або хибним. Істиннім буде висловлювання, в якому зв’язок понять правильно відображає властивості речей і відповідає дійсності. Прикладом істинного висловлювання може бути таке: “Процесор є пристроям для обробки інформації”.

Хибним, висловлювання буде в тому випадку, коли воно не відповідає дійсності, наприклад: “Процесор є пристроєм друку”.

Висловлювання не може бути виражене спонукальним або питальним реченням, оскільки оцінити

їхню істинність чи хибність неможливо.

Висловлювання можуть бути простими або складними.

Висловлювання називають простим, якщо воно не включає в себе самостійні частини, які є висловлюваннями.

Складне висловлювання складається з простих висловлювань, що з’єднані логічними зв’язками (операціями).

Логічними зв’язками є сполучники “і” “або” та частка “не”.

Так висловлювання – Василь читає книгу” та “Василь п’є чай” – є простими. А висловлювання “Василь читає книгу і п’є чай” – складним.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ПОЯСНЕННЯ ВИСЛОВЛЮВАННЯ, ВИДИ ВИСЛОВЛЮВАНЬ - Інформатика


ПОЯСНЕННЯ ВИСЛОВЛЮВАННЯ, ВИДИ ВИСЛОВЛЮВАНЬ