Поясніть зміст ідеї, висунутої Т. Вебленом: “інститути – основа економічної поведінки”

Історія економічних вчень

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ

Поясніть зміст ідеї, висунутої Т. Вебленом: “інститути – основа економічної поведінки”

Американського економіста Торстейна Веблена (1857- 1929) називають основоположником нового, нетрадиційного інституціонального напряму в економічній науці.

Веблен виступив проти концепції “економічної людини”, що набула поширення ще за часів класиків (А. Сміта). Людина не повинна трактуватися на зразок механічної кульки, свого роду “калькулятора задоволень і тягарів”. Поведінка

індивідуума як споживача й учасника процесів виробництва дуже неоднозначна. Економічні інтереси становлять складну і суперечливу систему. Треба повніше враховувати соціальні умови, психологічні мотиви.

Економічна поведінка зумовлена багатьма факторами. В її основі лежать інститути: традиції, звичаї, норми поведінки, фінансові й виробничі структури.

“Всяку соціальну спільноту, – зазначав Веблен, – можна розглядати як виробничий чи економічний механізм, структура якого складається з того, що називається соціально-економічними інститутами”.

Процес формування інститутів консервативний.

Сформовані раніше принципи і правила не відповідають сьогоднішній ситуації і мають бути змінені.

В умовах ринкової економіки панівні класи нав’язують свої погляди й поведінку масовому споживачеві. У суспільстві закріплюються норми і стандарти, що спотворюють і ускладнюють поведінку людей. Вони наслідують не раціональні принципи і розрахунки, а “грошові канони”, принципи “престижного і демонстративного споживання”.

У праці “Теорія дозвільного класу” Веблен показує, що “демонстративне ледарство” і “демонстративне марнотратство” стають життєвими установками не тільки дозвільного класу. Верхівковим верствам, законодавцям “грошового рівня життя” суспільства, прагнуть наслідувати середні верстви, різні інші групи населення.

Висновок Веблена: капіталістичному суспільству притаманна не рівновага, а жорстке суперництво. Життя в цьому суспільстві – це боротьба за існування.

Підкреслюючи дедалі більшу роль інженерів, технічної інтелігенції, він вважає, що виробнича влада повинна перейти від “фінансових капітанів” до інженерів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Поясніть зміст ідеї, висунутої Т. Вебленом: “інститути – основа економічної поведінки” - Економічні учення


Поясніть зміст ідеї, висунутої Т. Вебленом: “інститути – основа економічної поведінки”