Поясніть зміст концепції “спонтанного порядку” Ф. Хайєка

Історія економічних вчень

НЕОЛІБЕРАЛІЗМ

Поясніть зміст концепції “спонтанного порядку” Ф. Хайєка

У праці Хайєка “Індивідуалізм і економічний порядок” (1948 р.) альтернативою державному регулюванню стала конструкція спонтанного порядку. При цьому австрійський неокласик відмовляється від поняття “економічна рівновага”, яка, на його думку, ніколи реально не існувала. Він використовує поняття “спонтанний порядок” як певне наближення до рівноваги.

Для підтримання “економічного порядку” особливо важливі

два основні правила:

– відмова від присвоєння чужої власності;

– виконання добровільно взятих на себе договірних зобов’язань.

Отже, “спонтанний порядок” – це порядок, що грунтується на індивідуальній економічній свободі. Однак “економічний порядок” Хайєка грунтується вже не на досконалій конкуренції, як laissez faire (система вільного підприємництва), а на індивідуальній ініціативі, на конкурентних нововведеннях (інноваціях), на “конкуренції відкриття”, що передбачає використання всіх індивідуальних знань (інформації) і вмінь за умов індивідуальної свободи. Економічний

лібералізм тут виявляється не в повній відмові від державного регулювання економіки, а в забезпеченні максимальної “інформаційної прозорості” дій держави, що виключає сваволю окремих осіб чи невеликих груп, які мають політичну владу або владу багатства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Поясніть зміст концепції “спонтанного порядку” Ф. Хайєка - Економічні учення


Поясніть зміст концепції “спонтанного порядку” Ф. Хайєка