Поєднання однорідних членів речення сполучниками

РЕЧЕННЯ

& 11. Поєднання однорідних членів речення сполучниками

По хрещатий барвінок…

З народного

80. 1. Розглянь малюнок. Прочитай (заспівай) весільну пісню.

БАРВІНКОВИЙ ВІНОК

Ой що ж там по нових сінях палає?

На молоденькій з барвінку вінок сяє.

 Поєднання однорідних членів речення сполучниками

2. Яким настроєм пройнята пісня? З якою метою вжито в пісні виділені слова? До якої частини мови вони належать? Визнач їх час та число.

81. 1. Прочитай. Із поданих складів утвори і запиши слова.

 Поєднання однорідних членів речення сполучниками

2. Які це слова? Визнач корінь у спільнокореневих.

3. Спиши речення. Поясни вживання розділових знаків.

Зелений барвінок є символом нев’янучого кохання, безсмертя.

82. 1. Прочитай текст. Які взаємини між рідними й близькими утверджує народний звичай – плетіння весільних вінків?

ВЕСІЛЬНІ ВІНКИ

Напередодні весілля дівчата сходяться до хати молодої, співають пісень, виплітають весільні вінки.

Приступаючи до плетення вінка для молодої, дружки хором випрошують благословення:

В долину, дівчата, в долину

По червону калину,

По

хрещатий барвінок, –

Молодій на вінок…

Благослови, Боже,

І отець, і мати, –

Будемо вінок зачинати!

За Олексою Воропаєм

2. Запиши з коментуванням перше речення. Підкресли в ньому однорідні члени речення.

83. 1. Прочитайте текст. Поставте запитання до кожного абзацу.

У НІЧ НА ІВАНА КУПАЛА

З давніх-давен в Україні у ніч на Івана Купала дівчата й хлопці розкладають вогнища на горі або поблизу річки. Молодь танцює навколо того багаття, стрибає через вогонь.

Дівчата виплітають собі вінки, прикріплюють до них палаючі свічки І темної ночі пускають ті вінки на воду.

І ось у темну купальську ніч на спокійній поверхні води пливуть вінки із золотистими вогниками, віщують дівочу долю (За Олексою Воропаєм).

2. Знайдіть речення з однорідними членами: І варіант – у першому абзаці; II варіант – у другому абзаці. На які питання відповідають однорідні члени? З якими словами зв’язані?

3. Зверніть увагу на виділені слова, які зв’язують однорідні члени речення – й, або, і. Чи повторюються ці слова в реченнях? Чи ставиться кома перед ними при переліченні?

Однорідні члени речення можуть поєднуватися за допомогою сполучників і (й), та, або, чи, але, однак.

84. 1. Прочитай і спиши текст.

Вінок не тільки прикрашав, а й охороняв дівчину від лихого ока, нечистої сили.

Цікаво, що в Давній Греції, як і в Україні, вінок був оберегом. Щоб захистити мандрівників від бурі чи іншого нещастя, рідні й друзі кидали їм услід у море вінки.

2. Добери і запиши до тексту заголовок. Доведи, що дібраний заголовок є влучним. Поясни вживання коми. З якою метою вжито виділені сполучники?

Ні зір, ні сонця, ні весни

Без краю рідного немає

Олександр Олесь

85. 1. Прочитай поетичні рядки з вірша Тараса Шевченка “На вічну пам’ять Котляревському”. Як Кобзар називає Івана Котляревського?

Праведна душе! Прийми мою мову

Не мудру, та щиру – прийми, привітай.

Прилини до мене хоч на одно слово

Та про Україну мені заспівай!

2. У якому з речень сполучник та вжито у значенні але, а в якому – у значенні і?

3. Підготуйся виразно прочитати обидва речення. Голосом передавай інтонацію перелічення та інтонацію протиставлення. Читаючи речення з інтонацією протиставлення, перший однорідний член вимовляй із більшою силою голосу, а другий – понижуючи голос.

86. 1. Прочитай і спиши слова. Які це слова? Познач в них корінь.

 Поєднання однорідних членів речення сполучниками

2. Спиши речення. Підкресли сполучники. Зверни увагу на вживання коми між однорідними членами речення.

Ні зір, ні сонця, ні весни без краю рідного немає.

Олександр Олесь

87. 1. Розгляньте таблицю. Підготуйтеся виразно прочитати подані в ній речення. У якому з речень однорідні члени поєднані інтонацією протиставлення?

Сполучники, що поєднують однорідні члени речення

Правила вживання коми

Приклади речень

І, й, та (у значенні і), чи, або, то – передають інтонацію перелічення

Кома не ставиться, якщо сполучник не повторюється.

Реве та стогне Дніпр широкий. То реве, то стогне Дніпр широкий.

А, але, однак, та (у значенні але) – передають інтонацію протиставлення

Кома ставиться завжди.

Тече вода в синє море, та не витікає.

2. У якому випадку між однорідними членами, поєднаними сполучниками, завжди ставиться кома? У якому випадку ставиться кома між однорідними членами, поєднаними інтонацією перелічення?

3. Запишіть з коментуванням речення, подані в таблиці.

88. 1. Прочитайте і спишіть поетичні рядки Тараса Шевченка.

– Сонце йде і за собою день веде.

– А серденько соловейком щебече та плаче.

– Увечері посумую, а вранці заплачу.

– Отакий-то Перебендя, старий та химерний!

Заспіває весільної, а на журбу зверне.

2. Поміркуйте: І варіант – у яких реченнях однорідні члени поєднані інтонацією протиставлення; II варіант – у яких реченнях однорідні члени поєднані інтонацією перелічення. Поясніть вживання коми між однорідними членами.

89. Прочитай речення. Виділені слова заміни однорідними членами, поданими в дужках. Запиши.

1. Про червону калину люди склали багато творів. (Пісень, легенд, розповідей, казок.)

2. Бабуся працювала. (Шила, вишивала, садила квіти, готувала їжу, співала.)

3. Діти веселяться. (Наталя, Поліна, Юля, Олег, Андрій.)

Завдання і запитання для повторення

1. Які бувають речення за метою висловлювання? А які – за інтонацією?

2. Що називають підметом? А присудком?

3. Які члени речення називають однорідними?

4. Прочитай речення. Перебудуй його в спонукальне з окличною інтонацією.

Облетіло літо листячком із клена (Богдан Чалий).

5. Прочитай речення. Побудуй до них схеми. Встанови в них зв’язок слів.

Листочки летять, кружляють і тихо падають.

Берізка красується платтячком зелененьким, ніжними вітами.

Шумлять верхами дуби, берези, буки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Поєднання однорідних членів речення сполучниками - Українська мова


Поєднання однорідних членів речення сполучниками