Позикові кошти

Позикові кошти – залучені підприємством на договірних умовах кошти юридичних і фізичних осіб (крім фінансово-кредитних установ). До П. к. належать податковий кредит, фінансова допомога на зворотній основі, кошти, отримані від випуску облігацій, та ін. П. к. поділяють на коротко -, довготермінові та відстрочені платежі до бюджету і державних позабюджетних фондів.
Позикові кошти