Позов

Позов – юридичний засіб захисту порушеного або оспорюваного суб’єктивного права. Формою виразу позову є позовна заява, яка подається в суд будь-якою заінтересованою особою в установленому законом порядку.
Позов