Працездатність

Працездатність – здатність людини брати участь у різних формах трудової діяльності та виконувати певні трудові операції. Визначається загальним станом здоров’я людини, рівня її загальноосвітньої та професійної підготовки, житлово-побутовими умовами та іншими чинниками. Основними стадіями П. упродовж робочого дня є: 1) входження в режим; 2) стійка П.; 3) поява і посилення втоми (тобто зниження П.), які періодично повторюються до перерви на обід і після неї. Водночас після перерви на обід стадія стійкої П. є коротшою, що зумовлює низьку П. Найвища П. досягається всередині робочого тижня, а також місяця та року. Щоб забезпечити триваліший період П., необхідно раціонально поєднувати час робочий і час відпочинку, перерви у роботі та періодичність їх надання (тобто режими праці та відпочинку), створювати потужні стимули до праці, здійснювати ротацію робочих місць, запроваджувати новітні форми організації праці, передусім автономні бригади тощо.
Працездатність