Працівники сезонні

Працівники сезонні – особи, зайняті на роботах, які через природні і кліматичні умови виконуються не цілий рік, а протягом певного періоду (сезону), що не перевищує шести місяців. Працівники, яких приймають на сезонні роботи, мають бути попереджені про це при укладенні трудового договору. На П. с. поширюється чинне правове регулювання праці за деякими винятками, що пов’язано з особливостями їхньої праці. Ці особливості регулювання праці відповідно до ст. 7 КЗпП України також повинні встановлюватися законодавством. Як правило, трудовий

договір із П. с. укладається на будь-який строк у межах сезону. Правом на відпустку або заміну її грошовою компенсацією вони не користуються. Стаж роботи П. с. на підприємстві, в установі чи організації підсумовується і вважається безперервним трудовим стажем, якщо П. с. відпрацювали сезон повністю, уклали трудовий договір на наступний сезон і повернулися на роботу в установлений строк. Час міжсезонної перерви не зараховується до безперервного стажу роботи. Випробування при прийнятті на роботу для П. с. не встановлюється. У разі втрати працездатності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання,
а також коли законодавством України встановлено триваліший строк збереження роботи (посади) при певному захворюванні (наприклад, на туберкульоз), за П. с. місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності, але не довше як до закінчення строку роботи за договором.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Працівники сезонні - Довідник з правознавства


Працівники сезонні