ПРАКСЕОЛОГІЯ

Культурологічний словник

ПРАКСЕОЛОГІЯ (від грец. pragma – справа, діяння і… логія) – термін, яким іноді позначають галузь наукових досліджень, що вивчає загальні умови й методи правильної, ефективної та раціональної людської діяльності.
ПРАКСЕОЛОГІЯ