ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 Розв’язування задач з екології

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Тема: Розв’язування задач з екології.

Мета: навчитись розв’язувати типові екологічні задачі, скласти спрощену математичну модель взаємин хижака і жертви в угрупованні.

Обладнання: текст практичної роботи в підручнику.

Хід роботи

Задача 1. Людина має масу тіла 70 кг, з якої 60 % становить вода. Яка площа акваторії моря здатна її прогодувати, якщо в їжу споживається риба, що живиться водоростями (фітопланктоном). Продуктивність фітопланктону становить 600 г/м2 сухої біомаси.

Розв’язання

1.

Використовуємо правило екологічної піраміди, згідно з яким на кожному з ланцюгів живлення запасається лише 10 % спожитої біомаси.

Визначаємо суху біомасу людини:

70 кг -100 %; х кг – 40 %; х – 28 кг.

Для створення 28 кг сухої біомаси людині потрібно спожити 280 кг риби, а рибі – відповідно 2800 кг фітопланктону.

Визначимо площу акваторії, на якій мешкає відповідна маса фітопланктону:

2800 кг – х; 0,6 кг – 1 м2; х = 4666,6 м2.

Задача 2. Визначте продуктивність агроценозу площею 1 га (суху речовину та енергію, яка в ній запасається), якщо протягом доби рослинами створюється 560 г/м2

сухої речовини, а в 1 г сухої біомаси, створеної рослинами, запасається 22 кДж енергії.

Розв’язання.

1. Визначаємо масу сухої речовини агроценозу на площі 1 га (10 000 м2).

0,56 кг – м2; х-10 000 м2; х = 5600 кг.

2. Визначаємо кількість енергії, яка запасається рослинами агроценозу на площі в 1 га. 1г – 22 кДж;

560 000 г – х; х = 123 200 000 кДж або 2 933 000 ккал (1 ккал = 4,2 кДж). Відповідь: Продуктивність агроценозу площею 1 га – 5600 кг сухої речовини, в якій запасається 2 933 000 ккал.

Задача 3. Маса самця сивуча (тюлень з родини морські леви) становить 400 кг. До складу його гарему входять три самки масою 200, 230 та 250 кг. У даному місці мешкання Основу їжі сивучів становлять риби, які живляться планктоном. Чи достатньо акваторії площею 50 000 м2 для нормального харчування сивучів, якщо продуктивність планктону становить 700 г/м2, а вміст води у тілі тюленів становить близько 60 % ?

Розв’язання

1. Визначаємо суху масу тюленів.

А) 400 кг х 0,4 – 160 кг; б) 200 кг х 0,4 = 80 кг;

В) 230 кг х 0,4 = 92 кг; г) 250 кг х 0,4 = 100 кг.

Загальна маса тюленів 430 кг.

2. На підставі правила екологічної піраміди визначаємо масу риби та фітопланктону необхідні для життєдіяльності тюленів:

Фітопланктон > рослиноїдні риби > тюлені

43 000 кг 4300 кг 430 кг

3. Знаходимо площу акваторії моря, необхідну для нормального харчування тюленів:

0,7 кг – м2; 43 000 кг – х; х = 61 428 м2.

Відповідь: Для нормального існування тюленів площі в 50 000 м2 недостатньо. Задача 4. Скільки корів масою 300 кг може прогодувати пасовище площею 2 га, якщо продуктивність рослин, якими вони живляться, становить 800 г/м2 сухої речовини, а вміст води у тілі корови становить близько 60 % ?

Розв’язання.

1. Визначаємо суху біомасу однієї корови:

300 кг х 0,4 = 120 кг.

2. Знаходимо, яка площа пасовища прогодує одну корову:

0,8 кг – м2; 120 кг – х; х = 120м2.

3. Визначаємо скільки корів може прогодувати пасовище площею 2 га (20 000 м2). 20 000 : 150 = 133 (корів).

Відповідь: Пасовище площею 2 га з продуктивністю 800 г/м2 може прогодувати 133 корови.

Задача 5. Ланцюг живлення складається з наступних ланок: рослини – миша – змія – орел-змієїд. Визначте масу мишей, якщо маса орла-змієїда становить 2 кг. Розв’язання

Згідно з правилом екологічної піраміди на кожному з ланцюгів живлення запасається 10 % спожитої біомаси, ланцюг живлення орла-змієїда:

Рослини >миша змія > орел-змієїд

2000 кг 200 кг 20 кг 2 кг

Відповідь: Для того, щоб орел-змієїд набрав масу 2 кг, йому необхідно 200 кг мишей. Якщо маса однієї миші становить приблизно 100 г, то кількість мишей – 2000 шт.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 Розв’язування задач з екології - ГДЗ з біології


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 Розв’язування задач з екології