ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ТЕМА 4. МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННІ РЕСУРСИ

УРОК 18. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Тема. Практична робота № 3. Встановлення взаємозв’язків між тектонічними структурами, формами рельєфу та корисними копалинами.

Навчальна мета: повторити й систематизувати знання про взаємозв’язок тектонічної будови, геологічної будови, палеогеографічних умов розвитку, форм рельєфу і корисних копалин; виявити закономірності в поширенні гірських порід і форм рельєфу

територією України; удосконалити уміння й навички аналітичної роботи з тематичними картами.

Тип уроку: систематизації й узагальнення знань, вдосконалення вмінь та навичок.

Обладнання: підручник, атлас, фізична, тектонічна, геологічна, корисних копалин карти України, контурні карти.

Опорні та базові поняття: тектонічні структури, геологічна будова, палеогеографічні умови розвитку, корисні копалини, генетичні й місцеві форми рельєфу.

Географічна номенклатура: всі об’єкти вивчені протягом тем “Тектонічні структури”, “Геологічна будова”, “Рельєф. Геоморфологічна будова”,

“Мінерально-сировинні ресурси”.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Ми вивчали складний матеріал про утворення поверхні земної кори в межах території України. Процеси, які відбуваються у надрах земної кори і на її поверхні, цілком логічні й закономірні. Знаючи ці закони, можна пояснити формування особливостей будь-якої території нашої планети. Це треба не стільки для задоволення нашої допитливості, скільки для виконання цілком практичних задач, наприклад, пошуку корисних копалин, виявлення зон можливих землетрусів, запобігання шкідливим для господарської діяльності людини проявам рельєфоутворюючих процесів, обгрунтуванню місць будівництва певних об’єктів тощо. Під час виконання практичної роботи ми повторимо основні положення вивчених тем, систематизуємо отримані знання та узагальнимо ці самі закономірності на прикладах території України.

III. Відтворення та коригування опорних знань

– У межах яких великих тектонічних структур розташована територія України? Назвіть менші частини у їх складі. Які характерні особливості названих структур?

– Назвіть і покажіть на карті основні (генетичні) форми рельєфу на території України.

– Породи яких геологічних періодів найбільш поширені по території країни (без урахування четвертинних відкладів)? Які палеогеографічні умови спостерігались у той час?

– Які найпоширеніші гірські породи сформувалися в останній четвертинний період? Яке значення для цього мали давні льодовики?

– Які три основних види діяльності виконують екзогенні сили на поверхні земної кори? В яких місцевостях найбільш поширений той чи інший вид?

– Перелічіть процеси, які ускладнюють поверхню основних форм рельєфу України, утворюючи місцеві форми.

– Назвіть групи корисних копалин, які розвідані або перспективні для розвідки в межах України. Які вони за походженням? Покажіть на карті основні райони їх залягання.

IV. Узагальнення та систематизація знань

– Назвіть наявні в класі джерела інформації, за якими можна отримати максимально повну й доступну інформацію для узагальнення знань, отриманих з вивчених тем. Які методи розумової діяльності (дивись урок 1) ви будете використовувати?

– Запропонуйте спосіб, в який узагальнена вами інформація буде мати систематизований вигляд і дасть вам можливість виявити та сформулювати закономірності формування, розвитку, розташування поверхні земної кори і корисних копалин у межах України.

За наявності цікавих ідей авторам і учням, що поділяють їх, дати можливість реалізувати пропозиції. Іншим учням пропонується заповнити систематизуючу таблицю.

Тектонічні структури

Форми рельєфу

Геологічна будова

Корисні копалини

Генетичні

Місцеві

І. Східноєвропейська докембрійська платформа

Український щит

V. Визначення основних ідей і теоретичних положень

Зробити загальний висновок про залежність чи взаємозалежність, обумовленість тектонічної будови, геологічної будови, рельєфу і корисних копалин. Відобразити його у схематичному вигляді.

VI. Підсумки уроку

VII. Домашнє завдання

1. Доопрацювати практичну роботу.

2. Підготуватись до підсумкового уроку за темами “Тектонічні структури”, “Геологічна будова”, “Рельєф. Геоморфологічна будова”, “Мінерально-сировинні ресурси”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 - Плани-конспекти уроків по географії


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3