Практична робота 4

Розділ 2 Поняття операційної системи

13. Практична робота 4.

Шукаємо об’єкти файлової системи

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання

Бали

Завдання 1. Шаблони імен файлів

Склади і запиши в зошиті шаблон імен файлів для пошуку групи файлів будь-якого типу, імена яких:

Варіант 1

Починаються з літери а й закінчуються літерою а

2

Варіант 2

Містять сполучення символів оло

2

Завдання 2. Результат пошуку

за шаблоном

Запиши в зошиті три приклади імен файлів, які можуть бути знайдені за таким шаблоном імен файлів для пошуку:

Варіант 1

*se?.docx

3

Варіант 2

Na*т. d??

3

Завдання 3. Результат пошуку за умовами

Які файли з наведеного списку входитимуть до результату пошуку, якщо під час його організації використано запропонований інструмент й умови пошуку:

1. D:\school. jpg; 2. Музика\з; 3. Документи\sGhool. jpg;

4. 0:\Моя_ш кола. jpg; 5. С:\Докумеити\Таблиці\школа25.docx;

6. Фото\like. sfx; 7. Відео\з afary. avi; 8. С:\Проект\Школа

Варіант

1

Інструмент пошуку – Головне меню\ умови пошуку – файл містить текстові дані, у тексті трапляється слово школа

3

Варіант 2

Інструмент пошуку – вікно папки; умови пошуку – файл містить відео, у назві файла трапляється літера s

3

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Під час виконання практичних завдань пам’ятай про правила безпеки життєдіяльності при роботі за комп’ютером!

N2

Завдання

Бали

Завдання 4. Пошук файлів

1

Відкрий палю/з власним прізвищем, створену на попередній практичній роботі. Створи в ній папку з іменем Пошук

1

2

Знайди на диску С: текстові файли, імена яких починаються з літери m, та скопіюй будь-які три з них у папку Пошук

2

3

Відшукай на диску С: файли з ім’ям readme. txt. Скопіюй один зі знайдених файлі в у папку Пошук

1

4

Знайди в бібліотеці Зображення і в довільних вкладених папках файли, імена яких починаються латинською літерою р і закінчуються літерою t, а розширення починається літерою Скопіюй три файли зі знайдених у папку Пошук

3

5

Серед текстових файлів бібліотеки Документ знайди такі, у тексті яких зустрічається слово принтер. Скопіюй один із знайдених файлів у папку Пошук

1

6

Знайди файли, імена яких мають чотири символи і розширення hlp. Скопіюй два файли зі знайдених у папку Пошук

2

7

Знайди файли, які містять сполучення символів mар. Скопіюй три файли зі знайдених у папку Пошук

2

Завдання 5. Порівнюємо результати пошуку

1

Скористайся інструментом пошуку Головного меню та знайди кількість графічних файлів, які в назві містять слово Рисунок. Запиши отримане число в зошиті

1

2

Виконай пошук графічних файлів, які в назві містять слово Рисунок, із вікна бібліотеки Зображення

1

3

Порівняй кількість результатів пошуку в обох випадках. Зроби висновок про доцільність використання кожного з інструментів пошуку для виконання запропонованого завдання

1

4

Запропонуй у графічному редакторі схему для подання результатів свого порівняння

1

Працюємо в проекті

Якщо ти прагнеш допомагати іншим, візьми участь у проекті “Я – вчитель”. Створи навчальний проект у середовищі Скретч для вивчення операційної системи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Практична робота 4 - Інформатика


Практична робота 4