Практична робота 5. Аналіз зв’язку між рівнем інфляції й рівнем безробіття в Україні та інших країнах

УРОК 53

Практична робота 5. Аналіз зв’язку між рівнем інфляції й рівнем безробіття в Україні та інших країнах

Мета уроку: виконати розрахунки та виявити зв’язок між найважливішими макроекономічними показниками – рівнем інфляції та рівнем безробіття; побудувати графік кривої Філліпса; проаналізувати види й типи інфляції в економіках України та інших країн світу в різні роки; розробити інформаційне “гроно” – темпи інфляції в країнах світу; розробити асоціативне “гроно” – види інфляції.

Основні поняття:

інфляція, безробіття, крива Філліпса, темпи інфляції, темпи приросту ВВП, рівень інфляції.

Тип уроку: формування і закріплення вмінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

1. Для проведення практичних занять учні об’єднуються в команди.

2. Дані, наведені в таблицях і на графіку, матимуть значення вихідних, на базі яких і проводиться заняття та будуть проведені розрахунки, побудовані графіки, таблиці та “гроно” в зошитах.

II. Практична робота

Завдання 1

Підготуйтесь для проведення гри “Аналіз визначення понять”. Учні об’єднуються у дві-три команди, які

дають одна одній завдання з визначення понять із вивченої теми. Аналізуються: якість визначення понять; логічні помилки; помилки в судженнях; помилки у висновках; помилки в доказах; вибір аргументів для доказу, формулювання головної тези та спосіб доведення.

Завдання 2

Розробіть інформаційне “гроно” по країнах світу згідно з даними, наведеними в таблиці.

Завдання 3

Потрібно якомога найточніше поставити діагноз, якого виду інфляцію і кризу переживали країни, згідно з даними, наведеними в таблиці, та розробити відповідні антиінфляційні заходи.

У 50-60-х pp. інфляція відбувалася в більшості країн помірними темпами. А в 70-х pp. вона почала виходити з-під контролю, перетворюючись на “ворога суспільства номер один”. Особливої гостроти інфляція набула в другій половині 70-х pp. Так, середньорічний темп приросту роздрібних цін становив:

Показники інфляції в розвинених країнах

Країна

Інфляція по періодах, %

1956-1965 pp.

1966-191974 pp.

1975-1980 pp.

США

1,7

5,1

9,3

Велика Британія

3,1

7,1

15,8

Італія

3,4

6,0

17,9

Франція

5,0

5,9

19,9

Наприкінці 80-х pp. темпи зростання цін знизилися і становили близько 4 % на рік, що відповідає моделі помірної інфляції. Це можна пояснити низкою причин, головними серед яких є зниження світових цін на нафту, посилення цінової конкуренції, насамперед у міжнародному масштабі, підвищення продуктивності праці, стримування зростання заробітної плати.

Щорічний приріст ВВП та інфляції, вартості одиниці трудових витрат і кількості безробітних в промислово розвинених країнах, % до попереднього року

Країна

Темпи інфляції за дефлятором ВВП по роках

Темпи приросту ВВП в постійних цінах по роках

Вартість одиниці трудових витрат по роках

Кількість безробітних, частка до числа працездатних, %

1999

2000

1999

2000

1999

2000

1999

2000

США

1,0

1,4

4,2

4,4

-1,4

-0,1

4,0

4,2

Япония

-0,9

-0,8

0,3

0,9

-3,5

-1,9

4,7

4,7

ЄС, у тому числі:

1,6

1,7

2,3

3,2

0,5

1,0

8,9

8,4

Німеччина

1,0

ІД

1,4

3,1

-0,1

1,2

9,0

8,6

Франція

0,3

0,8

3,2

3,2

-0,8

-0,9

11,0

10,2

Італія

1,5

1,9

1,5

2,9

0,1

0,4

11,4

11,0

Велика Британія

2,7

2,8

2,3

3,0

0,4

2,3

4,4

3,7

Канада

1,7

2,1

4,5

4,7

-3,6

0,7

7,6

6,7

Завдання 4

Використовуючи закон Оукена і криву Філліпса, виведіть залежність зміни темпів зростання доходів і темпів зростання інфляції.

Завдання 5

Обчисліть рівень інфляції в Україні за 2000-2001 pp. Згідно з даними, наведеними на рисунку.

 Практична робота 5. Аналіз звязку між рівнем інфляції й рівнем безробіття в Україні та інших країнах

V. ідсумок уроку

VI. Домашнє завдання

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2 . Розробити асоціативне “гроно” – види інфляції.

Приклад

Завдання: скласти гроно до теми “Інфляція”.

 Практична робота 5. Аналіз звязку між рівнем інфляції й рівнем безробіття в Україні та інших країнах


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Практична робота 5. Аналіз зв’язку між рівнем інфляції й рівнем безробіття в Україні та інших країнах - Плани-конспекти уроків по хімії


Практична робота 5. Аналіз зв’язку між рівнем інфляції й рівнем безробіття в Україні та інших країнах