Практична робота 7

Розділ 4 Текстовий процесор

23. Практична робота 7.

Редагуємо і форматуємо текстовий документ

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

 Практична робота 7

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Під час виконання практичних завдань пам’ятай про правила безпеки життєдіяльності при роботі за комп’ютером!

Завдання

Бали

Завдання 4. Подоляночка

Уведи текст пісні за зразком і відформатуй за завданням

Відкрий папку Практичні роботи твоєї структури папок. Створи

в ній вкладену папку Практична робота № 7. Завантаж текстовий процесор.

Уведи текст купальської пісні Подоляночка, застосовуючи буфер обміну для введення фрагментів тексту, які повторюються.

ПОДОЛЯНОЧКА (купальська пісня)

1

Десь тут була Подоляночка,

Десь тут була молодесенька.

Тут вона сіла,

Тут вона впала.

До землі припала,

Сім літ не вмивалась,

Бо води не мала.

Ой, устань, устань, Подоляночко,

Ой, устань, устань, молодесенька,

Піди до Дунаю,

Умий своє личко,

Та й личко біленьке,

Бери молоденьку,

Бери

ту, що скраю.

5

2

Виконай форматування введеного тексту за зразком:

♦ установи для всього тексту вирівнювання по центру, розмір символів – 12 пт і шрифт Times New Roman;

♦ для абзацу, що містить заголовок пісні, встанови колір символів – синій, накреслення напівжирне й інтервал після абзацу – 12пт;

♦ для абзацу, з якого починається другий куплет, установи інтервал перед абзацом – 12 пт;

♦ для всього тексту встанови міжрядковий інтервал полуторний

2

2

2

1

3

Збережи результати роботи у файлі Подоляночка в папці Практичніроботи\Практична робота № 7

1

Завдання 5. Приказки

У текстовому документі Приказки виправ помилки та встанови абзаци так, щоб кожна приказка розміщувалась в окремому абзаці

N2

Завдання

Бали

1

Відкрий файл Приказки, що зберігається в папці Практичні роботи\Практична робота № 7 на Робочому столі.

Прислів’я та приказки

Таземлямила,

Дематинародила всякапташкасвоєгніздознає. поганатапташака,

3

Якійсвоєгніздонемиле насонцітепло, абіляматерідобре. птахрадієвесні, адитя – матері.

Виправ помилки, вставляючи, де потрібно, символ “пропуск” та замінюючи маленьку літеру на велику на початку кожного речення

2

Розмісти прислів’я та приказки так, щоб кожне з них було розміщене в окремому абзаці

2

3

Збережи результати роботи у файлі з тим самим іменем у папці Практичні роботи\Практична робота № 7 твоєї структури папок

1

Завдання 6. Прислів’я про дружбу

У текстовому документі зміни параметри форматування фрагментів тексту за завданням

1

Відкрий файл Прислів’я, що зберігається в папці Практичні роботи\Практична робота № 7 на Робочому столі

Прислів’я та приказки про дружбу

Нових друзів май, а служба службою.

Людина без друзів – як не впече, то зам аже.

Дружба дружбою, а старих не забувай.

Чого сам собі не зичиш, що дерево без ко ріння.

Зла компанія – що вугілля: того і другому не жадай.

Постав у відповідність початок і кінець кожного прислів’я та, використовуючи буфер обміну, об’єднай їх

4

2

Для першого прислів’я встанови вирівнювання по центру, для другого – за правою межею.

Для решти залиш вирівнювання за лівою межею, зле встанови такі знзчення відступів: для третього прислів’я – відступ зліва – 2 см\ для четвертого – відступ зліва – 6см, відступ справа – 5 см; для п’ятого – відступ зліва – 3 см.

Для всіх абзаців, окрім першого, що містить заголовок, установи інтервал перед абзацом – 12 пт

2

4

2

3

Збережи результати роботи у файлі з тим самим іменем у папці Практичні роботи\Практична робота № 7 твоєї структури папок

1


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Практична робота 7 - Інформатика


Практична робота 7