Практичні роботи

Додатки

Додаток 2 Практичні роботи

Практична робота 1. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя в комах

Мета: навчитися виявляти пристосування до певного способу життя в зовнішній будові різних комах.

Обладнання й матеріали: колекції членистоногих, таблиці й схеми, визначальні картки.

Практична робота 2. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя в різних птахів

Мета: навчитися виявляти пристосування до певного способу життя в зовнішній будові різних птахів.

Обладнання й матеріали: зображення

птахів, таблиці й схеми.

Практична робота 3. Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з їхнім пристосуванням до різних умов існування

Мета: навчитися визначати особливості будови хребетних тварин, що виникають у зв’язку з пристосуванням до різних умов існування.

Обладнання й матеріали: зображення хребетних тварин, що населяють основні середовища існування. Урахуйте, що четверте з основних середовищ існування – інші організми – не є характерним для хребетних.

Практична робота 4. Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин

Мета: навчитися

розрізняти й досліджувати особливості будови кровоносної системи в представників різних груп хребетних тварин.

Обладнання й матеріали: схеми й таблиці, макети будови кровоносної системи хребетних тварин, муляжі.

Практична робота 5. Порівняння будови скелетів хребетних тварин

Мета: навчитися розрізняти групи хребетних тварин за скелетами їхніх представників.

Обладнання й матеріали: схеми й таблиці, макети будови скелетів хребетних тварин, муляжі.

Практична робота 6. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин

Мета: отримати досвід аналізу еволюційного ускладнення головного мозку представників різних груп хребетних тварин.

Обладнання й матеріали: схеми й таблиці, макети будови головного мозку хребетних тварин, муляжі.

Практична робота 7. Визначення форм поведінки

(або типів угруповань) тварин (за відеоматеріалами або описом)

Мета: навчитися визначати мотивації, що зумовлюють поведінку тварин; навчитися розрізняти тип груп тварин.

Обладнання й матеріали: відеофрагменти й обладнання для їх перегляду, колекція зображень, зокрема розкадровок.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Практичні роботи - Біологія


Практичні роботи