Практика

Практика – 1) різні види цілеспрямованої діяльності людей, в процесі якої вони освоюють і перетворюють природу, суспільство; 2) прийоми, навички та способи виконання певної роботи; 3) форма навчання, що передбачає закріплення набутих теоретичних знань.
Практика