Права майнові

Права майнові – юридично закріплені права фізичних та юридичних осіб володіти, розпоряджатися і користуватися певними майновими цінностями.
Права майнові