Права сторін у цивільному процесі

Права сторін у цивільному процесі – встановлені в процесуальному законодавстві можливості сторін для виконання ними численних процесуальних дій з реалізації процесуальних функцій. Як особи, що беруть участь у справі, сторони мають право ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги,, одержувати копії рішень, ухвал, постанов та інших документів зі справи, брати участь у судових засіданнях, наводити докази, брати участь у дослідженні їх, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення суду, подавати свої доводи, міркування та заперечення, оскаржувати рішення і ухвали суду та ін. Позивач має право протягом часу розгляду справи суттєво змінити підставу або предмет позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог чи відмовитися від позову. Відповідач має право визнати позов цілком або частково. Сторони можуть завершити справу мировою угодою на будь-якій стадії процесу, вимагати виконання рішення, ухвали, постанови суду.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Права сторін у цивільному процесі - Довідник з правознавства


Права сторін у цивільному процесі