Правила введення тексту

ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТУ НА КОМП’ЮТЕРІ

§ 6. Правила введення тексту

 Правила введення тексту

Комп’юшку, я цілий тиждень чекав на нашу нову зустріч! Я дуже хочу навчитися використовувати програму Microsoft Word для створення комп’ютерних текстів.

 Правила введення текстуДанилку, я також чекав на нашу зустріч, і сьогодні на уроці я навчу тебе правильно вводити текстові дані. Тож розпочнімо!

Після відкриття програми Microsoft Word автоматично створюється новий текстовий документ. Кожний текстовий документ має такі властивості, як розміри

робочого аркуша та поля документа.

 Правила введення тексту

Ці властивості документа ти навчишся змінювати у старших класах, а поки що запам’ятай:

– після запуску програми автоматично створюється новий текстовий документ, що вже має стандартні розміри (розміри альбомного аркуша) та поля документа;

– текст, що вводиться, досягаючи межі правого поля, автоматично переноситься на новий рядок;

– якщо при введенні тексту досягнули кінця аркуша, то автоматично створюється новий аркуш документа.

 Правила введення тексту

Як і в електронних презентаціях, при введенні

тексту на місце, де з’явиться наступний текстовий символ, указує текстовий курсор.

Клавішами керування курсором можна переміщуватися по введеному тексту, а для відкриття нового рядка потрібно натиснути клавішу Enter. Фрагмент тексту, введення якого закінчується натисненням клавіші Enter, у текстових редакторах називають абзацом.

 Правила введення тексту

Правила введення комп’ютерних текстів

1. При введенні тексту одного абзацу клавішу Enter натискати потрібно тільки в кінці абзацу.

2. Між словами потрібно ставити тільки один пропуск.

3. Для створення відступу першого рядка абзацу можна використовувати клавішу Tab (створювати “червоний рядок” за допомогою клавіші Пробіл неправильно).

4. Перед розділовими знаками не можна встановлювати пропуск, а після – обов’язково (винятком є тільки знак тире – він обмежується пропуском з обох боків).

Наприклад: “Книжка – маленьке віконце, а через нього весь світ видно”.

5. Після дужок або лапок, що відкриваются, потрібно відразу набирати текст, а дужки або лапки, що закриваються, установлювати відразу за текстом.

Наприклад: “Хай стелиться вам доля рушниками!” – кажуть, бажаючи людям щастя, добра, миру, злагоди і любові (уривок зі статті “Традиції української вишивки”).

Приклад тексту, у якому допущено помилки при введенні даних.

 Правила введення тексту

1 Автор гуморески – С. Гриценко.

Запитання та завдання від Комп’юшка

1. Поясни призначення текстового курсору.

2. Продовж речення.

Абзац у текстовому редакторі – це…

3. Розглянь набраний комп’ютерний текст, знайди допущені при введенні тексту помилки та назви їх.

Про білочку і зайчика, веселих пустунів

Живуть собі в лісі друзі-зайчик і білочка. Вночі зайчик спить під деревом в норі |, а білочка – на дереві вгорі. Тоді все довкола стихає, лише вітерець кущі колише.

4. Поясни, чим може відрізнятись абзац у текстовому редакторі від абзацу в книжці.

5. Виконай завдання, відповіді запиши в текстовому редакторі.

– З поданих нижче слів склади й запиши прислів’я про мову.

Людину, мові, по, пір’ю, а, пташку – пізнають, по.

– Продовж речення.

Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, …

– Віднови прислів’я.

І від солодких слів буває… . Де мало…, там більше правди. … не горобець, вилетить – не впіймаєш. Не кидай слів на… .

– Склади вірш про зиму за опорними словами. Опорні слова: сизокрила, покрила, сніжинки, хатинки.

6. Набери правильно текст.

“Будьмо друзі”

Ліс – ні краю, ні початку, дикі зарості кругом. Пострічалося дівчатко із колючим їжаком.

– Звешся як? – дівча питає. – Будьмо друзі – ти і я.

А їжак із переляку геть забув своє ім’я.

Олег Орач


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Правила введення тексту - Інформатика


Правила введення тексту