Правила вживання знака м’якшення

Фонетика. Орфоепія. Орфографія

Урок № 75

Тема. Правила вживання знака м’якшення

Мета:

– навчальна: поглибити знання учнів про вживання знака м’якшення; формувати загально пізнавальні вміння знаходити слова з цією орфограмою в текстах; удосконалювати орфоепічні вміння;

– розвивальна: розвивати мовленнєві навички, пам’ять, увагу, розвивати аналітичні вміння;

– виховна: виховувати повагу до культурної спадщини українців; стимулювати зацікавленість народними промислами.

Внутрішньопредметні

зв’язки: лексикологія, морфологія, синтаксис, пунктуація.

Міжпредметні зв’язки: мова, література, культура.

Тип уроку: урок поглиблення знань, формування вмінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Перевірка домашнього завдання (вибірково)

Попереджувальний диктант

1. Сміється сонце з небозводу, кудись хмарки на конях мчать. 2. Вдар словом так, щоб аж задзвеніло міддю (П. Тичина). 3. Любіть книгу – джерело знань (Максим Горький). 4. Близько дихала холодною вогкістю річка, хоч її не видно було в пітьмі (М. Коцюбинський).

III.

ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ, МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Лінгвістичний аналіз

> Прочитайте виразно текст. Дайте йому назву.

> Визначте стиль і тип мовлення тексту.

Бджільництво належить до найдавніших занять українців. Про поширеність його свідчать збережені донині давні назви сіл і річок: Мединівка, Бортники, Уборть.

На території Київської Русі бджільництво як промисел прослідковується з X ст. нашої ери. Мед та віск завжди широко використовувалися як продукти харчування, а також служили оброком при зборі данини.

“Працьовитий, як бджола”,- говорять про людину, яка любить і вміє працювати. І то недарма, бо саме чи не найперші на планеті (за 56 мільйонів років до появи первісної людини) уміли жити сім’ями (роями), будували собі житло з воску.

Людина завжди шанувала медоносних бджіл, але не завжди вміла доглядати їх. Натрапивши на гніздо, вона руйнувала його і забирала весь мед, не лишаючи господарям на харч, і бджоли гинули від холоду і голоду. Згодом люди збагнули, що можна селити бджолині сім’ї по кілька в одному місці. Для цього рубали дерево, випилювали частину стовбура з дуплом, і прив’язували ці природні вулики (їх називали борті, колоди, дуплянки) високо на деревах. Пізніше людина “опустила” гнізда на землю. У лісі вирубували ділянку, ставили вулики на пні, а ділянку обкладали з усіх боків зрубаними деревами. Ці саморобні галявини звалися посіками, тобто місциною, де порубано (посічено). Від посіки і пішло слово “пасіка”. Там, де лісів не було, бджіл тримали в сапетах – вуликах із соломи, обмазаних зовні та зсередини глиною (3 журналу).

> Знайдіть у тексті слова зі знаком пом’якшення. Випишіть їх у таблицю відповідно до правил написання. Доберіть приклади до правил, на які немає слів у тексті.

> Поясніть правопис виділених слів.

> Що ви знаєте про корисні властивості меду?

> З’ясуйте лексичне значення слова оброк.

Знак пом’якшення

Ставимо

Приклади

Після м’яких приголосних д, т, з, с, ц, л, н, дз (Де Ти З’їСи Ці Ли Ни)

1) у кінці слова

2) перед наступним твердим приголосним:

Але! Після л перед буквами, що позначають м’які приголосні

3) перед о

4) після р перед о у словах трьох, чотирьох, Горький

5) перед – ся

6) у сполученнях – льц-, – льк-, ньц-, – ньч-, – сьч-, утворених від – льк-, – ньк-, – ськ-

7) перед я, ю, є, що позначають два звуки, та ї, йо в словах іншомовного походження

Дослідження-аналіз. Словниковий диктант

> Запишіть слова. Поясніть написання або відсутність знака пом’якшення в словах.

Мідь, гість, сталь, дядько, сьогодні, трьох, ткацький, військо, вузький, запорізький, різкий, боязкий, ковзкий, баский, плоский, пальці, маленька, тонюсінький, робить, робиться.

Різати – різьба – різьбити, Умань – Уманщина, прослизнути – слизький, близенько – близько – близнята, людина – людський, низина – низький, вузенький – вузький – вузькість, ненька – неньці – неньчин.

Харків, Горький, секретар, дуб, степ, кров, верф, ніж, ніч, дощ, кінчик, менший, спілці, селянство, юнацтво, палац.

> З’ясуйте за тлумачним словником слово баский.

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Гра “Спіймай слово”

Інструкція: учні плещуть у долоні, коли вчитель називає слово зі знаком м’якшення.

Маленький, найменший, козацький, вітерець, вінця, бджілці, різьбяр, няньчити, спальня, Наталчин, сьогодні, тьмяний, радість, сміх, камінчик, робиться.

Виконання тестового завдання

> Визначте рядок, у якому в усіх словах на місці пропусків пишемо знак м’якшення.

1) Т..охкати, брен..кіт, корист..ю, спал..ня, промін..чик.

2) Різ..бяр, с..міх, тонєн..кий, багац..ко, на сосонц..і.

3) Льонокомбінат, пасивніс..ть, по-француз..кому, с..тільки.

4) їдал..ня, д..оготь, кіл..це, стан..те, підноситеся, людскіс..ть.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

> Чи можете ви з упевненістю сказати, що ніколи не припуститесь помилок у написанні слів з орфограмою “Знак м’якшення”?

> Що нового ви дізналися на уроці?

Оцінювання знань, умінь і навичок учнів

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

> Виконайте вправу з підручника.

> Творче завдання: напишіть повідомлення в науковому стилі про корисні властивості меду.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Правила вживання знака м’якшення - Плани-конспекти уроків по українській мові


Правила вживання знака м’якшення