ПРАВИЛО КОНКУРЕНТНОГО ВИКЛЮЧЕННЯ

Екологія – охорона природи

ПРАВИЛО КОНКУРЕНТНОГО ВИКЛЮЧЕННЯ – популяції двох видів з однаковими екол. потребами не можуть тривалий час існувати в одному біогеоценозі.
ПРАВИЛО КОНКУРЕНТНОГО ВИКЛЮЧЕННЯ