Правило максимізації прибутків за оптимального розподілу ресурсів

Правило максимізації прибутків за оптимального розподілу ресурсів – необхідність розподілу ресурсів, за якого граничний продукт кожного ресурсу в грошовому вираженні дорівнює граничним витратам використання цього ресурсу – його ціна за досконалої конкуренції на ринку.
Правило максимізації прибутків за оптимального розподілу ресурсів