Право корпоративне

Право корпоративне – право власності на частку у статутному фонді акціонерної компанії, в т. ч. право на управління, привласнення частини прибутку у формі дивідендів і частки активів у разі ліквідації такої компанії відповідно до вимог чинного законодавства. П. к. розглядають як систему юридичних норм і правил, що регулюють відносини між учасниками (передусім юридичними особами) акціонерної компанії в процесі її відтворення, господарсько-комерційної діяльності та ліквідації. У розвитку П. к. в межах капіталістичного способу виробництва

виокремлюють, по – перше, етап зародження та становлення корпорації і відповідного права на початку XVI – першої половини XIX ст. (в цей період виникають такі форми корпорації, як повне товариство, командитне товариство, акціонерні товариства); по-друге, етап масового створення корпорації та розвитку П. к. у другій половині XIX – на початку XX ст. (товариства з обмеженою відповідальністю); по-третє, етап розвитку корпорації як основної організаційно-правової форми підприємств, що триває тепер. Водночас на початку 60-х XX ст. починається комплексне оновлення П. к., зумовлене передусім якісно новим етапом інтернаціоналізації виробництва, що сприяв розвитку Спільного ринку, а відтак його трансформації в ЄС. З кінця 60-х XX ст. відбувається уніфікація П. к. у межах ЄС.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Право корпоративне - Економічний словник


Право корпоративне