Право володіння землею

Право володіння землею – інститут земельного законодавства України, який за змістом є проміжною формою між правом користування землею та правом приватної власності на землю. Громадяни – володільці земельних ділянок наділялися не тільки всіма правами землекористувачів, а й мали право здійснювати деякі правомочності власників земельних ділянок – передавати їх у спадщину, а також у тимчасове користування (за рішенням відповідної Ради народних депутатів). В Україні інститут П. в. з. був чинний з 15. III. 1990 по 15.III.1992.
Право володіння землею