ПРАВОПИС І ВЖИВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ ТА ЗАЙМЕННИКІВ

Мета:

– навчальна: повторити найважливіші теоретичні відомості з морфології та орфографії; удосконалити вміння й навички семикласників правильно писати слова на вивчені орфограми в числівниках і займенниках;

– розвивальна: розвивати творчі вміння доречно й правильно використовувати числівники й займенники в монологічному та діалогічному мовленні;

– виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати почуття відповідальності за братів наших менших; знайомити з представниками тваринного

і рослинного світу.

Соціокультурна лінія: історія України.

Внутрішньопредметні зв’язки:

– Культура мовлення і стилістика: правильне вживання кількісних числівників з іменниками у всіх відмінках; уживання числівників для позначення дат.

– Текст (риторичний аспект): використання числівників з метою надання текстові переконливості, точності.

Міжпредметні зв’язки: правильне використання форм числівників під час читання й усного пояснення прикладів; використання числівників у відповідях на уроках.

Тип уроку: урок повторення набутих знань.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ

МОМЕНТ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДЫЛЬЯНОСТІ

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАННЯ УРОКУ

> Сформулюйте мету уроку (3-4 позиції) відповідно до теми.

IV. ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Опрацювання теоретичного матеріалу про складні випадки правопису числівників та займенників

Правопис складних числівників

Разом пишуться

1) складні кількісні числівники: одинадцять, п’ятдесят, триста (трьохсот, трьомстам);

2) складні порядкові числівники й схожі з ними прикметники, останнім компонентом яких є – сотий, – тисячний, – мільйонний: дев’ятисотий, тридцятисемитисячний, п’ятсоттридцятитисячний, двохсотий, шістдесятип’ятимільйонний, багатотисячний, кількамільйонний.

Окремо пишуться

1) складені кількісні та порядкові числівники: тисяча п’ятсот тридцять вісім, тисяча дев’ятсот вісімдесят восьмий;

2) порядкові числівники, до складу яких входять слова з половиною й под., теж пишуться окремо: три з половиною тисячний загін.

Через дефіс пишуться

1) порядкові числівники, написані цифрами й літерами: 7-й, 10-ї, 11-го, 35-мільйонний, 3-тисячний;

2) складні займенники з компонентами – будь, – небудь, казна-, хтозна-: хтозна – скільки, скільки-небудь тощо.

IV. ВИКОНАННЯ СИСТЕМИ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ НА ОСНОВІ ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

> Випишіть числівники словами, розподіливши їх на групи: прості, складні, складені.

На Русі існувала система літочислення від “Сотворення світу”, а еру від “Різдва Христового” запроваджено в Україні, як і в Російській імперії, після Указу Петра I – лише 1699 р. Це за давньоукраїнським літочисленням був 7208 р. Отже, різниця між цими календарями становить 5508 років. Складність розрахунків історичних дат для України полягає ще й у тому, що з 988 р. Новий рік починався в березні, а з 1492 р.- з 1 вересня. Ці дві системи існували паралельно. Лише 1582 р. почали Новий рік вважати тільки з 1 вересня… Після християнізації Русь-Україна взяла календар з Візантії. Він прийнятий Юлієм Цезарем 46 р. до н. ч., тому й зветься юліанським. У ньому рік складається з 365 днів і 6 годин. Це перевершує астрономічний рік на 11 хвилин і 14 секунд. 1582 р. Папа Григорій XIII реформував цей календар, і новий стиль дістав назву григоріанського.

> Прочитайте текст, доберіть заголовок. Поставте до тексту кілька запитань і запишіть їх. Усно відтворіть текст, відповідаючи на запитання.

> Випишіть займенники, визначте їх розряд за значенням.

Кожна нація, кожен народ, навіть кожна соціальна група має свої звичаї, що виробилися протягом багатьох століть і освячені віками.

В усіх народів світу існує повір’я, що той, хто забув звичаї своїх батьків, карається людьми і Богом.

Ми, українці, нація дуже стара, і свою духовну культуру наші пращури почали творити далеко до християнського періоду на Україні. Разом із християнством Візантія принесла нам свою культуру, але саме свою культуру, а не культуру взагалі. У нас в Україні вже була національна культура, і Володимир Великий тільки додав християнську культуру до своєї рідної, батьківської культури (О. Воропай).

> Із наведених словосполучень випишіть правильні. Поясніть свій вибір. Половина працівників, одна друга працівників; троє фірм, троє установ, три фірми, три установи; шістдесятирічний громадянин, шестидесятирічний громадянин; майже сто фахівців, біля ста фахівців; три лікаря, три лікарі, троє лікарів; чотири верстата, чотири верстати; два крана, два крани.

> Запишіть словами числівники на позначення часу, ураховуючи всі можливі варіанти. Уведіть їх до питальних речень, де мова йшла б про початок чи закінчення якогось заходу, події тощо.

8.15; 00.00; 12.00; 17.45; 20.30; 16.15; 13.35.

> Запишіть слова, замінюючи цифри літерами. Визначте, до якої частини мови вони належать. Поясніть правила написання таких слів.

4-котушковий, 3-мільйонний, 4-акордний, 2-вимірний, 4-місячний, 2-хромово-кислий, 3-процентний, 2-ярусний, 4-поверховий, 2-хлористий, 4-відсотковий, 3-канальний, 3-тисячний, 2-валентний, 2-полярний, 3-променевий, 2-мільярдний, 4-ступеневий.

> Складіть речення з наведеними займенниками у формах непрямих відмінків із прийменниками. Поясніть правопис займенників.

Ніхто, ніякий, абищо, будь-хто, абиякий, нічий, будь-що, абихто, ніщо, ніскільки, будь-котрий.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

> Підготуйтеся до контрольного диктанту.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ПРАВОПИС І ВЖИВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ ТА ЗАЙМЕННИКІВ - Плани-конспекти уроків по українській мові


ПРАВОПИС І ВЖИВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ ТА ЗАЙМЕННИКІВ