Правопис особових закінчень дієслів

Урок 94

Тема. Правопис особових закінчень дієслів

Мета: закріплювати вміння визначати дієвідміну дієслів, вчити розпізнавати дієслова 1-ї особи, правильно писати і вживати у мовленні; розвивати мислення дітей, вміння виділяти головне; виховувати відповідальне ставлення до праці.

Обладнання: Конституція України.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

1. Відновлення алгоритму

– Як визначити дієвідміну дієслова?

1) Поставити…

2) Виділити…

 Правопис особових закінчень дієслів

– Чи став вам вдома

у пригоді складений алгоритм? Яким чином?

2. Перевірка вправи 118

– Зачитайте виписані дієслова.

– Користуючись алгоритмом, визначте дієвідміну.

– Які споріднені дієслова ви дібрали? Якої вони дієвідміни?

II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання Визначення закономірності групи.

– Чим схожі всі дієслова, що записані на дошці?

Думаю, граємо, дзвоню, дзвонимо, гратимемо, гратиму, нарву, нарвемо. (Всі вони – 1-ї особи.)

– Як ви це визначили?

– Як ви вважаєте,

чи можуть дієслова у формі 1 – ї особи однини і множини розповісти про дієвідміну?

III. Оголошення теми і мети уроку

– Сьогодні ми будемо спостерігати за закінченням дієслів різних дієвідмін у 1-й особі однини і множини, будемо вчитися розпізнавати форму 1-ї особи дієслів.

IV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Робота з таблицею (за вправою 120)

– Чи можуть закінчення дієслів в 1-й особі однини допомогти визначити дієвідміну? Чому?

– А що можете сказати про множину 1-ї особи?

– Звірте свої висновки із правилом.

2. Робота в парах (за вправою 121)

V. Закріплення та систематизація знань

1. Списування з граматичним завданням

– Спишіть, вставивши потрібну літеру. Доведіть правильність свого вибору.

Ми з Оверком друж_мо,

Жив_мо – не туж_мо:

Разом ход_мо до школи,

Поруч в класі сид_мо,

Разом з школи ід_мо

І не свар_мось ніколи.

Ми з ним діл_мось усім,

Бо на те ж ми друзі з ним!

(І. Муратов)

– Усно визначте особу і число дієслів.

– Чи може форма 1-ї особи допомогти у визначенні дієвідміни?

– Які закінчення у 1-й особі однини і множини мають дієслова І і ІІ дієвідміни?

2. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

VI. Підсумок уроку

– За чим сьогодні спостерігали?

– Що побачили?

– А що вчилися робити?

– Як визначити дієвідміну дієслова?

VII. Домашнє завдання

Правило на с. 65; вправа 122; повторити словникові слова.
Правопис особових закінчень дієслів