Правопис, вживання та утворення графічних скорочень, абревіатур і складноскорочених слів

Тема 3. Особливості лексичного складу української літературної мови у професійному мовленні

2. Правопис, вживання та утворення графічних скорочень, абревіатур і складноскорочених слів

Абревіатури фахових термінів у певній професійно-орієнтованій галузі

Скорочення для зорового сприйняття називають графічними скороченнями. Вони не мають граматичного оформлення, позначаються малими літерами. Наприклад: і т. д., р-н, м-ць, тов.; повторення початкових літер: тт., рр., дробове написання о/с. Це нормативні скорочення.

Другий

тип: АН-24, ТУ-104, КПУ – пишуться без крапок і мають граматичні форми. Абревіація – це спосіб творення слів від усічених основ. Види:

1) Складовий тип – нові слова утворюються з усічених основ кількох слів (Донбас).

2) Ініціальний тип – нові слова утворюються з початкових букв або звуків (вуз).

3) Мішаний тип – нові слова утворюються поєднанням усіченої основи одного слова з окремими словами (держадміністрація).

Власне абревіатурою називають складноскорочене слово, утворене з початкових складів або з перших літер словосполучення.

Правопис складноскорочених слів:

1. Назви установ,

закладів, організацій тощо, утворені з частин слів, пишуться:

– з великої літери, якщо вони вживаються на позначення установ одинично: Укрцукорпром.

– з малої літери, якщо такі слова є родовими назвами: міськрада, облвно.

2. Складноскорочені слова, що утворені з початкових букв або звуків, пишуться великими літерами (ГЕС – гідроелектростанція, НТР).

– великими літерами пишуться і складноскорочені слова, утворені від іншомовних словосполучень: НАТО.

– малими літерами пишуться загс, неп.

– якщо вони відмінюються, то закінчення дописуються малими літерами: ЗІЛом, ЛАЗи.

– у складноскорочених словах, утворених іншими способами, усі частини пишуться з малих літер: оргвідділ, завгосп.

– власні складноскорочені назви пишуться з великої літери: Донбас.

– на письмі скорочуються слова на приголосний (громадянин – гр., наприклад – напр.) Але: нашої ери – н. е., острів – о.

– в кінці графічних скорочень ставиться крапка. Але в скорочених назвах мір (кг, км, хв) крапки немає.

– не ставиться крапка і між подвоєними буквами, що вказують на множину: pp. – роки, тт. – томи.

– якщо в скороченні подано початок і кінець слова, то на місце пропущених букв ставиться дефіс: видавництво – вид-во.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Правопис, вживання та утворення графічних скорочень, абревіатур і складноскорочених слів - Плани-конспекти уроків по українській мові


Правопис, вживання та утворення графічних скорочень, абревіатур і складноскорочених слів