ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В ДАВАЛЬНОМУ І МІСЦЕВОМУ ВІДМІНКАХ ОДНИНИ

Урок 38. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В ДАВАЛЬНОМУ І МІСЦЕВОМУ ВІДМІНКАХ ОДНИНИ

Мета: ознайомити учнів з особливостями відмінювання іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини; формувати вміння й навички доцільно використовувати у мовленні знання про правопис цих іменників у давальному і місцевому відмінках; виховувати любов до рідного слова.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Встали, діти, всі рівненько,

Посміхнулися гарненько.

Настрій на урок взяли Й працювати почали.

II.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 136, с. 70)

– Як ви визначили закінчення в орудному відмінку однини іменників чоловічого роду з основою на – р?

– Хто такий муляр?

– Чим займається маляр?

2. Гра “Я – тобі, ти – мені”

Учитель називає іменник, а учень ставить його в орудний відмінок однини. Учень, плащ, авіатор, водій, слюсар, камінь, лікар, край, директор.

3. Каліграфічна хвилинка

– Запишіть каліграфічно.

І барвінком, і рутою,

І рястом квітчає

Весна землю, мов дівчину,

В зеленому гаю.

– Підкресліть іменники в

орудному відмінку однини.

– Випишіть слова, у яких звуків більше, ніж букв.

– Запишіть до них звукові схеми.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми розглянемо нову мовну закономірність, якою, на жаль, не всі вміють користуватися. Знання цієї закономірності та її дотримання роблять наше мовлення різноманітнішим, милозвучнішим. А будемо ми працювати над давальним і місцевим відмінками однини іменників чоловічого роду.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Спостереження над мовним матеріалом. Вправа 137 (с. 71)

Читання тексту учнями, добирання заголовка

– Поставте запитання до тексту і дайте на них відповідь.

– Випишіть словосполучення з іменниками чоловічого роду в давальному відмінку та позначте в них закінчення.

– На основі власних спостережень спробуйте сформулювати правило правопису закінчень іменників чоловічого роду в давальному відмінку однини.

2. Ознайомлення з правилом (с. 71)

3. Первинне закріплення. Вправа 138 (с. 71)

– Прочитайте виразно вірш.

– Про що розповідає цей вірш?

– Які емоції він у вас викликає?

– Поясніть значення виділеного слова.

– Які синоніми можна дібрати до цього слова? (Обрій, небосхил)

– Виконайте звуко-буквений аналіз цього слова.

– Користуючись правилом на с. 72, поясніть, правопис закінчень іменників чоловічого роду в місцевому відмінку однини.

4. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Виконання вправи 139 (с. 72)

– Порівняння сполучень іменників у двох колонках.

– Визначення спільного і відмінного в цих записах.

– Визначення сполучень, які краще сприймаються на слух.

– Ознайомлення з правилом (с. 73).

2. Письмо з коментуванням

– Спишіть, ставлячи іменники, подані в дужках, у давальному чи місцевому відмінку однини.

Дбалому (хом’як) зима не страшна.

Просо вітру боїться, а (дощ) кланяється.

Гарна дівчина, як калина (луг).

По (одяг) зустрічають, по (розум) проводжають.

– Поясніть зміст прислів’їв.

3. Поетична хвилинка

В хату з магазину Я приніс торбину,

А торбина дуже свіжа,

Зараз я її розріжу.

Дам я мамі й татові,

І малому братові,

Дідові й бабусі,

І сестрі Катрусі.

– Визначте відмінок іменників чоловічого роду.

– Поясніть правопис закінчень у цих іменниках.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

– Що вчилися робити на уроці?

– Які закінчення мають іменники чоловічого роду в давальному відмінку однини?

– Які закінчення мають іменники чоловічого роду в місцевому відмінку однини?

– Для чого потрібні паралельні закінчення у давальному та місцевому відмінках?

– Під час виконання яких завдань у вас виникли труднощі?

– Як училися їх долати?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 140, с. 73.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В ДАВАЛЬНОМУ І МІСЦЕВОМУ ВІДМІНКАХ ОДНИНИ - Плани-конспекти уроків по українській мові


ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В ДАВАЛЬНОМУ І МІСЦЕВОМУ ВІДМІНКАХ ОДНИНИ