Правовий режим надзвичайного стану

Правовий режим надзвичайного стану – особливий порядок діяльності державних органів, органів місцевого та регіонального самоврядування, підприємств, установ і організацій, який допускає тимчасові обмеження в здійсненні громадянами конституційних прав і свобод, а також прав юридичних осіб і покладає на них додаткові обов’язки. П. р. н. с. визначається на підставі Конституції України, Конституційного Договору і Закону України “Про надзвичайний стан”. Надзвичайний стан на всій території України або в окремих її місцевостях оголошує

Президент України відповідно до Закону України “Про надзвичайний стан”. Це може бути зроблено у разі стихійного лиха, аварій і катастроф, епідемій і епізоотій, а також для захисту прав і свобод громадян, конституційного ладу при масових порушеннях правопорядку або при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу шляхом насильства. Надзвичайний стан на всій території України може бути введений на строк не більше 30 діб і не більше 60 діб в окремих місцевостях. Оголошення надзвичайного стану тягне за собою встановлення відповідного режиму і певних обмежень для громадян, які, проте, мають базуватися на законі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Правовий режим надзвичайного стану - Довідник з правознавства


Правовий режим надзвичайного стану