Частина четверта ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 27. Трудове право 2. Трудовий договір. Під час вступу на роботу кожний працівник укладає трудовий договір – угоду

Частина друга ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ПРАВОВІДНОСИН § 11. Юридична відповідальність 2. Види юридичної відповідальності. Пригадайте, які є види правопорушень і яку відповідальність можуть понести

Частина четверта ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 28. Робочий час і час відпочинку. Трудова дисципліна 3. Трудова дисципліна. Кодекс законів про працю визначає обов’язки працівників:

Частина четверта ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 22. Цивільне право 1. Поняття “цивільно-правові відносини”. Важко знайти людину, яка б щодня не користувалася своїм май­ном –

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 13. Основні права, свободи та обов’язки громадян України 1. Поняття громадянства України. Пригадайте з курсу правознавства 9 класу,

Частина перша ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ § 1. Історичний аспект виникнення держави 1. Суспільство і суспільні відносини. Усім вам доводилося вживати поняття “країна”, “держава”. Пригадайте, як

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ §17. Фінансове право 4. Права та обов’язки платників податків. Хтось із вас у майбутньому, можливо, стане підприємцем, керівником підприємства,

Частина друга ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ПРАВОВІДНОСИН § 9-10. Правопорядок і правопорушення 1. Правопорядок і дисципліна. У житті ви щодня керуєтеся різними правилами, які називають

Частина друга ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ПРАВОВІДНОСИН § 6. Поняття і структура системи права 3. Види правових систем. Історія кожної держави наклала відбиток на особливості

Частина перша ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ § 2. Загальна характеристика держави та державної влади 4. Влада. Як було організоване первісне суспільство? Яку назву мав колек­тив первісних

Частина четверта ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 25. Сімейне право. Житлове право 4. Основи житлового права. Серед прав людини, закріплених Конституцією України, є і право

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 20. Кримінальне право 1. Поняття кримінальне право”. Злочин. З передач телебачення і газетних повідомлень ви можете почути про

Частина друга ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ПРАВОВІДНОСИН § 5. Поняття і загальна характеристика права 2. Поняття та функції права. Пригадайте визначення права та його ознаки,

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ §15. Верховна Рада України та Президент України в системі органів державної влади 2. Структура Верховної Ради України. Конституційний склад

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 18. Адміністративне право 2. Державна служба. У будь-якій державі є органи, які виконують її різноманітні функції. У цих

Частина перша ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ § 3. Державни лад 3.Форма правління. Першою складовою форми держави є форма правління. Форма правління визначає організацію влади в країні,

Частина четверта ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 24. Захист цивільних прав 3. Цивільно-правова відповідальність. Будь-яке порушення цивільних прав особи може потягнути за собою цивільно-правову відповідальність.

Частина четверта ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 24. Захист цивільних прав 4. Цивільна відповідальність без вини. Однією з особливостей цивільно-правової відповідальності є те, що в

Частина перша ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ § 4. Особа, суспільство, держава 5. Соціальна держава. У конституційній характеристиці України разом із словом “пра­вова” використовується поняття “соціальна держава”.

Частина друга ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ПРАВОВІДНОСИН § 7-8. Правовідносини 1. Поняття і види правовідносин. У процесі свого життя кожна людина постійно вступає у відно­сини

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ §17. Фінансове право 2. Бюджетна система України. Будь-яка незалежна держава має свій власний бюджет – доку­мент, який визначає джерела

Частина перша ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ § 4. Особа, суспільство, держава 4. Правова держава. Думки про панування в країні закону вперше було висловлено ще в Стародавніх

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ §17. Фінансове право 3. Податки в Україні. В Україні, як і в більшості інших держав, основним джерелом надходжень до

Частина друга ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ПРАВОВІДНОСИН § § 9-10. Правопорядок і правопорушення 2. Законність. Дотримання правопорядку передбачає забезпечення в державі принципу законності. Цей принцип

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 19. Екологічне право 1. Основи екологічного права. Які проблеми породжує розвиток промисловості, людства загалом? Чим може загрожувати людству

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 12. Конституційне право України 1. Основи конституційного права. Однією з найважливіших галузей права будь-якої держави є конституційне право.

Частина перша ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ § 1. Історичний аспект виникнення держави 3. Як з’явилася держава. Поступово з розвитком суспільства стосунки між людьми дедалі більше ускладнювалися.

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 16. Органи виконавчої та судової влади в Україні. Місцеве самоврядування 3. Система місцевого самоврядування в Україні. Конституція України

Частина перша ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ § 2. Загальна характеристика держави та державної влади 3. Органи держави. Виконання багатьох функцій держави покладається на спеціально створені органи

Частина четверта ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 28. Робочий час і час відпочинку. Трудова дисципліна 5. Матеріальна відповідальність працівників. Слюсар, допустивши брак у роботі, завдав

Частина друга ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ПРАВОВІДНОСИН § 7-8. Правовідносини 3. Юридичні факти. Правовідносини виникають унаслідок певних обставин, передбачених законом. Життєві обставини, які породжують, змінюють

Частина четверта ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 24. Захист цивільних прав 2. Позовна давність. Уявіть собі, що ви дізналися про борг, який не віддали сусіди

Частина четверта ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 28. Робочий час і час відпочинку. Трудова дисципліна 2. Право на відпочинок. Кожна людина, яка працює, має відпочивати

Частина друга ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ПРАВОВІДНОСИН § 6. Поняття і структура системи права 2. Правова норма. Правові норми поділяють за спрямованістю на норми-заборони (вони

Частина перша ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ § 3. Державни лад 3. Державний (територіальний) устрій. Державний (територіальний) устрій визначає внутрішню територіальну організацію держави, взаємодію центральних і місцевих

Частина четверта ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 28. Робочий час і час відпочинку. Трудова дисципліна 4. Дисциплінарна відповідальність працівників. Однак бувають і інші приклади: токар

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 20. Кримінальне право 3.Співучасть Багато злочинів скоюють не одноособово, а за участю кількох злочинців, які діють спільно. Кожний

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 13. Основні права, свободи та обов’язки громадян України 2. Набуття та припинення громадянства. Після проголошення незалежності України постало

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 19. Екологічне право 3. Використання природних ресурсів. Природа з давніх-давен забезпечує людину всім необхідним для її існування. Використання

Частина перша ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ § 2. Загальна характеристика держави та державної влади 1. Поняття та ознаки держави. Уявіть, що ви прибули на нову планету,

Частина друга ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ПРАВОВІДНОСИН § 5. Поняття і загальна характеристика права 4. Систематизація законодавства. Право регулює дуже багато суспільних відносин. Кількість актів,

Частина четверта ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 27. Трудове право 3. Прийом на роботу. Для прийому на роботу особа має подати документи. Передусім має бути

Частина перша ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ § 1. Історичний аспект виникнення держави 4. Історичні типи держави. На різних етапах історичного розвитку держава суттєво змінювалася, задовольняла потреби

Частина четверта ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 27. Трудове право 1. Законодавство про працю. Нині ви – десятикласники, мине лише два роки і, закінчивши школу,

Частина четверта ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 24. Захист цивільних прав 1. Захист цивільних прав. Ви купили в магазині телевізор, але він вийшов із ладу

Частина друга ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ПРАВОВІДНОСИН § 5. Поняття і загальна характеристика права 3. Джерала (форми) права. Як відомо, право – це система норм.

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 12. Конституційне право України 2. Основні етапи розвитку української державності. Пригадайте, які державні утворення існували на території сучасної

Частина друга ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ПРАВОВІДНОСИН § 5. Поняття і загальна характеристика права 1. Соціальні норми. Пригадайте з курсу правознавства 9 класу, як регулюються

Частина четверта ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 23. Цивільно – правові правочини. Спадкове право. 2. Спадкове право. Життя людини, на жаль, не може продовжуватися вічно.

Частина друга ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ПРАВОВІДНОСИН § 7-8. Правовідносини 2. Елементи складу правовідносин. Правовідносини мають певний склад, у них визначають декілька елементів. Перша складова

Частина четверта ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 26. Земельне право 1. Земля і власність на неї. У піснях і віршах, картинах і книжках оспівано українську

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 18. Адміністративне право 1. Поняття “адміністративне право”. Пригадайте, які галузі права вам відомі. Які з них належать до

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 12. Конституційне право України 4. Загальна характеристика Конституції України. Конституція України складається з преамбули й п’ятнадцяти розділів: 1.

Частина друга ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ПРАВОВІДНОСИН § § 9-10. Правопорядок і правопорушення Правосвідомість. Коли людина стає свідком правопорушення, дізнається про прийняття нового закону, у

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 14. Вибори. Референдум 3. Вибори в Україні Найважливішою формою прямої демократії с вибори, за допо­могою яких здійснюється формування

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 21. Кримінальна відповідальність 2. Кримінальні покарання. Виносячи обвинувальний вирок, суд приймає рішення про застосування щодо злочинця кримінального покарання.

Шановні десятикласники! У цьому році, вивчаючи курс “Правознавство”, ви додасте до практичних навичок знання нових правових норм, понять і принципів, ознайомитеся з основами теорії держави

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 16. Органи виконавчої та судової влади в Україні. Місцеве самоврядування 1. Поняття та завдання виконавчої влади. Головне завдання

Частина четверта ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 27. Трудове право 4. Порядок припинення трудового договору. Доля людей складається по-різному. Дехто працює на одному підприємстві протягом

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 16. Органи виконавчої та судової влади в Україні. Місцеве самоврядування 2. Судова система України. Головне завдання судової влади

Частина перша ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ § 4. Особа, суспільство, держава 3. Держава і суспільство. Дайте визначення поняттям “держава” і “суспільство”. Висло­віть думку, яке з них

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 21. Кримінальна відповідальність 4. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх. Висловіть свою думку щодо доцільності запровадження певних особливостей притягнення неповнолітніх

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ §17. Фінансове право 1. Поняття та джерела фінансового права. Життя сучасної людини важко уявити без грошей. Вони необ­хідні кожному

Частина четверта ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 22. Цивільне право 3. Поняття та види власності. Одним із найважливіших інститу­тів цивільного права є інститут права власності.

Частина перша ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ § 3. Державни лад 4. Політичний (державний) режим. Політичний (державний) режим визначає методи, якими здійсню­ють владу в державі, способи й

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 16. Органи виконавчої та судової влади в Україні. Місцеве самоврядування 4. Правоохоронні органи України Як і в будь-якому

Частина четверта ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 25. Сімейне право. Житлове право 2. Припинення шлюбу. На жаль, в Україні, як і в інших країнах, досить

Частина перша ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ § 2. Загальна характеристика держави та державної влади 2. Функції держави. Основні напрями діяльності держави, що забезпечують здійс­нення завдань, заради

Частина четверта ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ § 25. Сімейне право. Житлове право 3. Права й обов’язки батьків і дітей. З моменту народження виникають певні правові

Частина перша ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ § 4. Особа, суспільство, держава 2. Поняття “громадянство”. З курсу правознавства 9 класу пригадайте, що таке громадян­ство та які ознаки