Пребенда

Пребенда – доходи та майно, що привласнюються привілейованою частиною католицького духовенства за виконання своїх посадових обов’язків.
Пребенда