ПРЕДМЕТ ЕКОЛОГІЇ

Екологія – охорона природи

ПРЕДМЕТ ЕКОЛОГІЇ – різноманітність і структура зв’язків між організмами, їхніми угрупованнями та середовищем існування, а також склад і закономірності функціонування угруповань організмів – популяцій, біогеоценозів, біосфери в цілому.
ПРЕДМЕТ ЕКОЛОГІЇ