ПРЕДМЕТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ – ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Хімія – універсальний довідник

ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

ПРЕДМЕТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

Органічна хімія – це хімія вуглеводнів і їх похідних.

Вуглеводні – це, як випливає уже з назви, сполуки Карбону з Гідрогеном. Найпростішою з них є метан СН4. “Похідними” вуглеводнів називають речовини, які можна з них “зробити” (іноді лише думкою) шляхом заміни атомів Гідрогену на інші атоми або групи атомів.
ПРЕДМЕТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ – ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ - Довідник з хімії


ПРЕДМЕТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ – ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ