ПРЕДСТАВЛЯЄМСЯ ПРОЕКТ

Розділ 7 ПОВТОРЕННЯ

35. ПРЕДСТАВЛЯЄМСЯ ПРОЕКТ

Комп’ютерна презентація проекту повинна містити:

1. Титульний слайд, на якому вказана тема проекту та його автори.

2. Другий слайд – мета та завдання проекту.

3. Третій слайд – короткий опис роботи в групі.

4. Четвертий слайд повинен містити висновки, тобто, що потрібно зробити для досягнення мети проекту.

5. П’ятий слайд – список використаних джерел.

 ПРЕДСТАВЛЯЄМСЯ ПРОЕКТ

Перед публічним показом презентацію обов’язково слід переглянути та, за необхідності,

внести до неї зміни. Переглядаючи презентацію проекту, варто звернути увагу на таке:

– інформація має бути корисною та цікавою;

– слід використовувати наукові поняття (терміни);

– варто використовувати короткі речення;

– заголовки слайдів повинні привертати увагу;

– на слайдах обов’язково мають бути світлини та малюнки;

– текст на слайдах має легко читатися;

– у тексті не повинно бути орфографічних і пунктуаційних помилок.

 ПРЕДСТАВЛЯЄМСЯ ПРОЕКТ

Виступ має містити вступ, основну частину і висновок. Тривалість виступу – 5-7 хв. Бажано провести

репетицію свого виступу.

Працюємо за комп’ютером

Проаналізуй підготовлений тобою план презентації про роботу в проекті та створи комп’ютерну презентацію.

1. Запусти на виконання редактор презентацій PowerPoint.

2. Введи на титульному слайді назву презентації та прізвища її авторів.

3. Добери оформлення презентації.

4. Додай потрібну кількість слайдів, відповідно до розробленого тобою сценарію.

5. Введи на кожному слайді заголовок та основний текст, додай ілюстрації.

6. За необхідності налаштуй ефекти анімації.

7. Збережи презентацію.

8. Переглянь презентацію.

Запитання і завдання

1. Розглянь схему на с. 157. Розкажи, що повинна містити комп’ютерна презентація проекту.

2. Розкажи, з яких частин складається усний виступ.

3. Підготуй та запиши в зошиті звіт про свою роботу в проекті “Екологічні засоби особистої гігієни” за формою:

Назва проекту______________________________________________________________

Чому я зацікавився цим проектом? ______________________________________________

Що нового я дізнався, чого навчився?____________________________________________

Як я шукав інформацію?_________________________________________________________

Що я виконав добре?____________________________________________________________

Що я не зміг виконати?__________________________________________________________

Мої враження від роботи в проекті _________________________________________________


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ПРЕДСТАВЛЯЄМСЯ ПРОЕКТ - Інформатика


ПРЕДСТАВЛЯЄМСЯ ПРОЕКТ