Представник у кримінальному процесі

Представник у кримінальному процесі – особа, уповноважена за законом або за дорученням учасника процесу – потерпілого, цивільного позивача чи цивільного відповідача – представляти у кримінальній справі його законні інтереси. П. потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача можуть бути адвокати, близькі родичі, законні представники, а також інші особи за постановою особи, що проводить дізнання, слідчого, прокурора, судді або за ухвалою суду. Якщо цивільним позивачем чи цивільним відповідачем є підприємство, установа

чи організація, то представниками їхніх інтересів можуть бути спеціально уповноважені ними особи (ст. 52 КПК). Особа не може бути П. потерпілого, цивільного позивача чи цивільного відповідача за наявності обставин, передбачених ст. 63 КПК: допитувалася або підлягає допиту як свідок; є родичем кого-небудь із складу суду або обвинувача тощо. П. є учасником процесу і користується процесуальними правами особи, інтереси якої він представляє. П. потерпілого користується правами потерпілого, крім права давати показання (ст. 49 КПК), і може брати участь у процесі поряд з потерпілим. П. має право: подавати докази; заявляти
клопотання; ознайомлюватися з усіма матеріалами справи (П. цивільного відповідача – лише з матеріалами, що стосуються цивільного позову) від моменту закінчення попереднього слідства, а в справах, у яких попереднє слідство не проводилося,- після віддання обвинуваченого до суду; брати участь у судовому розгляді; заявляти відводи; подавати скарги на дії та рішення особи, що проводить дізнання, слідчого, прокурора, суду і судді, який одноособово розглядає справу. П. потерпілого має право підтримувати обвинувачення у справах приватного обвинувачення (ч. І ст. 27 КПК), брати участь у судових дебатах в інших справах, коли не бере участі прокурор або громадський обвинувач. П. цивільного позивача і цивільного відповідача мають право оскаржити вирок, ухвалу суду чи постанову судді лише в частині цивільного позову. П. потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача не можуть бути допитані як свідки про обставини, які стали їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків представника (ст. 69 КПК). У кримінальному процесі беруть участь також П. навчально-виховних установ і громадських організацій за місцем роботи чи навчання неповнолітнього підсудного, комісій та інспекцій у справах неповнолітніх (ст. ст. 442-443 КПК).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Представник у кримінальному процесі - Довідник з правознавства


Представник у кримінальному процесі