Преміальні системи заробітної плати

Преміальні системи заробітної плати – форма оплати робочої сили і механізм матеріального стимулювання працівників за високі (кількісні і якісні) результати роботи. П. е. з. п. пов’язують тарифні ставки з нормами затрат праці певною функціональною залежністю. Застосування цих форм базується на принципах відрядної та погодинної заробітної плати Відрядно-преміальна система передбачає виплату робітникові певної суми за кожен виріб. За норматив береться найменший можливий обсяг виробітку. При стимулюванні, що базується на погодинних формах

заробітної плати, за норму береться обсяг роботи, яку виконує, як правило, робітник середньої кваліфікації за годину. При її перевиконанні на 1 % заробітна плата збільшується також на 1%, але загальний розмір надбавок не перевищує 15-20% загального заробітку. Така система стимулює в основному кількість праці, а перевірку якості покладено на контролерів і майстрів. Більшість преміальних систем передбачає застосування технологічної надбавки, розмір якої залежить від тривалості режимної частини робочого часу устаткування або від часу ручної праці, бо вона стимулює зацікавленість робітника у скороченні
ручної праці. Спеціальні премії призначаються за дотримання технологічної дисципліни, за безаварійну роботу або за утримання устаткування в хорошому стані. П. е. з. п. будуються так, щоб стимули, пов’язані з поліпшенням окремих показників роботи, доповнювали один одного, а розміри одноразових підвищень тарифних ставок і окладів для робітників і службовців були не нижчі 3% основної заробітної плати, для майстрів і техніків – не менше 5% Нижні розміри перестають відігравати стимулюючу роль. Найпоширенішою формою П. е. з. п. за колективно виконану роботу є система „ участі у прибутках”, коли за рахунок заздалегідь встановленої частки прибутку формується преміальний фонд, з якого робітники одержують виплати. Премії нараховуються за підвищення продуктивності праці, зниження витрат виробництва. Виплата премій робітнику залежить від розміру його заробітної плати з урахуванням особистих і трудових характеристик (стаж роботи, раціоналізаторська діяльність, відсутність спізнень і прогулів, відданість фірмі та ін.). Виплати з преміального фонду можуть бути частиною додаткової вартості, а також певною часткою валової заробітної плати, яка виплачується залежно від рівня прибутків, від успішної роботи підприємства. Такі виплати звільняються від податків, що стимулює впровадження даної системи. Нерідко у рамках системи „ часті у прибутках” робітникам виплачують премії або їх частку у формі акцій.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Преміальні системи заробітної плати - Економічний словник


Преміальні системи заробітної плати