Премія

Фінансовий ринок

СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ

Премія – ціна, за якою акція чи облігація може бути продана вище, ніж її ринковий курс. В опціонній торгівлі – ціна, яку сплачує покупець опціону його продавцю.
Премія