Причини, що зумовили реформування економіки в другій половині 1960-х років

Тема 4. УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (середина 1960-х – початок 1980-х років)

§ 17-18. СТАНОВИЩЕ ЕКОНОМІКИ УРСР ПРОТЯГОМ ДРУГОЇ половини 1960-х-ПОЧАТКУ 1930-х років

1. Причини, що зумовили реформування економіки в другій половині 1960-х років.

Труднощі, які виникли в економіці країни на початку 1960-х років, спонукали радянське керівництво до пошуку рішучих і невідкладних дій. Адже темпи розвитку промисловості й сільського господарства сповільнилися. Приріст національного доходу за 1958-1964 pp. скоротився вдвічі. Зріс розрив

між попитом і його реальним товарним забезпеченням, особливо окремих продуктів харчування. Розпочалося підвищення цін, причому не тільки офіційне, а й приховане, пов’язане з вилученням з асортименту дешевої продукції. Отже, на початку 1960-х років почали виникати елементи стагнації1, явища передкризового характеру, що посилювало соціальну напруженість у суспільстві.

Пошуки нового механізму господарювання, який забезпечував би високу ефективність виробництва, почалися ще за М. Хрущова. У вересні 1962 р. газета “Правда” опублікувала статтю професора Харківського інженерно-економічного інституту

О. Лібермана “План, прибуток і премія”, яка започаткувала широку й плідну дискусію з питань економічного планування та управління.

Професор О. Ліберман писав, що необхідно забезпечити моральну та матеріальну зацікавленість підприємств і працівників, пропонував посилити господарську самостійність підприємств, звільнити централізоване планування від дріб’язкової опіки над фабриками і заводами. Дискусія, яка розгорнулася навколо пропозицій О. Лібермана, істотно позначилася на підготовці господарської реформи 1965 р.

Незважаючи на спротив тих, хто захищав “основи марксизму-ленінізму”, багато учених і спеціалістів твердо висловилися за перехід від застарілих адміністративних до економічних методів управління господарством. Важливу роль у дискусії відіграло розширене засідання вченої ради Інституту економіки Академії наук УРСР, що відбулося наприкінці 1964 р. в Києві. Більшість учасників засідання, які приїхали до Києва з провідних академічних і промислових центрів СРСР, висловилася за нові методи управління та матеріальне стимулювання. Одночасно на деяких підприємствах були проведені економічні експерименти, що на практиці довели правоту вчених-економістів.

1 Стагнація – застій у виробництві, торгівлі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Причини, що зумовили реформування економіки в другій половині 1960-х років - Історія


Причини, що зумовили реформування економіки в другій половині 1960-х років