Приголосні тверді і м’які

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 24 Приголосні тверді і м’які

Запам’ятаймо!

Приголосні звуки бувають тверді і м’які: сад – сядь: [сад] – [сад].

[+] – позначення м’якості приголосного.

[‘] – позначення пом’якшення приголосного.

 Приголосні тверді і мякі

Запам’ятати сім м’яких приголосних легко за допомогою вислову:

 Приголосні тверді і мякі А ще до м’яких приголосних належать  Приголосні тверді і мякі

Тверді, які не мають парних м яких, пом’якшуються, на що вказують на

письмі букви і, я, ю, є: [зав’ір’уха], [г’ірко], [б’уро], [б’аз].

223 Прочитайте слова вголос, виділяючи склади. Вимовте попарно приголосні звуки. Які з них – тверді, а які – м’які? Які букви позначають вимову м’якого приголосного?

Вода – дятел; небо – синє; луки – лютий; тиша – тісто.

224 Прочитайте слова. Назвіть тверді, м’які, пом’якшені приголосні звуки.

Вітер, зима, кінь, село, сіно, хмара.

225 Спишіть текст. У виділених словах однією лінією підкресліть тверді

приголосні, двома – м’які, хвилястою – пом’якшені.

Зима приїхала на білім коні і покрила поля білою наміткою. У лісах заскрипіли сосни під вагою снігу, ріки задубіли під гострим подихом зими (За І. Франком).

226 Спишіть текст. Підкресліть м’які приголосні.

І сонце світить, і сніг куриться. Дужий вітер в обмерзлих деревах. Ніде ні душі. Ліс і поле. Куриться над полем сніг до самого сонця, туманного, завихреного клубами сухої снігової куряви (За О. Гончаром).

227 Прочитайте прислів’я. Випишіть слова, у яких немає м’яких і пом’якшених приголосних.

Багато снігу в році – багато хліба на тоці. Уночі був іній – удень сніг не випаде. Знає сорока, де зиму зимувати.

Пищить снігур – скоро зима буде.

228 1. Відгадайте загадку. Випишіть слова з м’якими приголосними.

Стало біло навкруги –

Я розтрушую сніги,

Наганяю холоди,

Води сковую в льоди,

В дружбі з дітьми

Я всіма здогадались?

Я – … .

2. Запишіть назви предметів живої та неживої природи, у яких є тверді приголосні.

 Приголосні тверді і мякі

229 Дайте відповідь на запитання. Запишіть виділені слова, назвіть м’які та тверді приголосні.

Чим кінчається день, а починається ніч?

Усміхнімось!

230 Прочитайте вірш. Випишіть слова з літерою і. Зробіть звуковий запис цих слів.

Рукавички

Рукавички, рукавички,

Чом у вас погана звичка?

Чом учора тишком-нишком

Заховалися під книжку?

Чом носили вуглячок,

Наробили дірочок?

Вранці ж впали у корито,

Бабця мусила сушити.

Потім влізли у рукав,

Ледве з татком розшукав.

А оце під частоколом

Загубили ви Миколу.

Мусить він ходить без вас,

Щоб провчити вас хоч раз!

В. Ладижець

231 Відгадайте зашифровані в малюнках слова. Запишіть їх, підкресліть тверді приголосні.

 Приголосні тверді і мякі
Приголосні тверді і м’які