Приготування розчинів

Тема 1

РОЗЧИНИ

Урок 9

Тема уроку. Приготування розчинів

Цілі уроку: формування навичок і вмінь приготування розчинів; розвиток навичок розв’язання задач із використанням поняття “масова частка розчиненої речовини”, розрахунків, пов’язаних із приготуванням розчинів.

Тип уроку: застосування вмінь і навичок.

Форми роботи: самостійна робота під керівництвом учителя, виконання тренувальних завдань.

Обладнання: таблиця розчинності, картки-завдання.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II.

Перевірка домашнього завдання.

Актуалізація опорних знань

Заслуховуємо й розв’язуємо задачі, складені учнями.

III. Творче застосування вмінь і навичок

Задача 1

Обчисліть масу кристалогідрату CuSO4 – 5H2O, необхідну для приготування 50 г розчину з масовою часткою купрум(ІІ) сульфату 10 %.

Розв’язання

 Приготування розчинів

Відповідь: 7,8 г CuSO4 5H2О; 7,8 г води.

Задача 2

Обчисліть масу каустичної соди (кристалогідрату Na2CO3 – 10H2О), необхідної для приготування 100 г розчину з масовою часткою натрій карбонату 20 %.

Розв’язання

 Приготування розчинів

Відповідь:

54 г Na2CО3 – 10H2О; 46 г H2О.

Задача 3

Обчисліть масу осаду, що утвориться в результаті змішування 120 г 16%-го розчину сульфатної кислоти з барій хлоридом.

Розв’язання

1. Обчислимо масу сульфатної кислоти:

M(H2SO4) = 120 – 0,16 = 19,2 (г).

2. Обчислимо кількість речовини сульфатної кислоти:

V(H2SO4) = 19,2/98 = 0,2 (моль).

3. За рівнянням реакції обчислимо масу осаду:

 Приготування розчинів

Відповідь: 46,6 г.

Задача 4

Обчисліть масу 20%-го розчину натрій гідроксиду, необхідного для нейтралізації 120 г 35%-го розчину хлоридної кислоти.

Розв’язання

 Приготування розчинів

Відповідь: 230 г 20%-го розчину натрій гідроксиду.

Задача 5*

Обчисліть об’єм карбон(IV) оксиду, що виділиться внаслідок зливання двох розчинів: 200 г 20%-го розчину натрій карбонату і 50 г 40%-го розчину сульфатної кислоти.

Розв’язання

 Приготування розчинів

 Приготування розчинів

Було

0,4 моль

0,2 моль

0

Витратилося

0,2 моль

0,2 моль

0,2 моль

Залишилося

0,2 моль

0

0,2 моль

V(CO2) = 0,2 моль – 22,4 л/моль = 4,48 л.

Задача 5

Для боротьби з комахами-шкідниками використовується розчин купрум(ІІ) сульфату (мідний купорос). Обчисліть кількість речовини й води, що необхідна для приготування 2 кг такого розчину з масовою часткою речовини 35 %.

Задача 6

Оцтова есенція – це розчин оцтової кислоти (CH3COOH) у воді з масовою часткою речовини 80 %. Скільки грамів оцтової есенції та води необхідні для приготування 200 г розчину з масовою часткою речовини 3 %, що називається оцтом і використовується як приправа до страв?

Задача 7

Для поливання квітів приготували 1000 г розчину калій нітрату з масовою часткою речовини 2 %. За час зберігання в жаркому приміщенні з розчину випарувалося 2 г води. Обчисліть масову частку речовини в новому розчині.

IV. Підбиття підсумків уроку

Сьогодні ми навчилися використовувати поняття масової частки розчиненої речовини в розчині для розрахунків, пов’язаних із приготуванням розчинів та їх використанням.

V. Домашнє завдання

Повторити матеріал підручника, підготуватися до практичної роботи № 1, повторити правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Приготування розчинів - Плани-конспекти уроків по хімії


Приготування розчинів