Прийменник як службова частика мови. Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні й реченні

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

ПРИЙМЕННИК

У цьому розділі ви будете вивчати прийменник. Назва цієї службової частини мови складається з двох частин: прийменник (іменник), тобто це слово, що стоїть “при імені”.

Прийменник разом з іменником, займенником, числівником служить для вираження підрядних зв’язків у реченні.

Вправи і завдання цього розділу об’єднано темою “Я і моє майбутнє”.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ДО ТЕМИ “ПРИЙМЕННИК”

Прийменники:

– похідні (поміж, з-попід, поруч, завдяки, обабіч)

– непохідні

(у, від, при, за, крізь)

– прості (біля, між, на)

– складні (заради, щодо, із-за)

– складені (слідом за, згідно з)

& 33 Прийменник як службова частика мови. Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні й реченні.

Зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника

Службові частини мови відрізняються від самостійних (повнозначних) тим, що не мають самостійного лексичного значення. Службові частини мови не мають морфологічних ознак, притаманних самостійним частинам мови (роду, числа, відмінка, часу, особи тощо), і самостійно не виконують ніякої синтаксичної ролі. Вони

лише зв’язують слова в реченні або надають словам, словосполученням і реченням різних додаткових відтінків.

Службові частини мови – незмінні слова.

265

Розгляньте таблицю. Поясніть на прикладі поданого речення різницю між самостійними і службовими частинами мови.

Людина народжена для діяльності.

Слово

Лексичне значення

Граматичне

Значення

Частина мови

Синтаксична роль

Людина

Суспільна істота, якій притаманні свідомість, мова, здатність виробляти й використовувати знаряддя праці

Жін. рід,

Одн., Н. в.

Іменник

(самостійна

Частина

Мови)

Підмет

Народжена

Така, що призначена,

Створена

Для чого-небудь

Докон. вид,

Мин. час, пасив., одн.,

Жін. рід

Дієприкметник (форма дієслова)

Присудок

Для

Самостійного лексичного значення не має, указує на відношення дії до предмета

Уточнює

Граматичне

Значення

Іменника

Прийменник

(службова

Частина

Мови)

Разом з іменником виконує роль обставини мети

Діяльності

Застосування своєї праці до чого-небудь

Жін. рід, одн., Р. в.

Іменник (самостійна частина мови)

Обставина

! Прийменник – це службова частина мови, що разом із формами непрямих відмінків іменника, займенника, числівника показує їх залежність від інших слів у словосполученні чи реченні.

Наприклад. Батько ІЗ сином часто Говорили ПРО майбутній Вибір професії.

Прийменник – незмінна частина мови. Лексичного значення прийменник не має. Його граматичне значення виявляється у зв’язку з формами непрямих відмінків іменника, займенника, числівника. Слова в місцевому відмінку без прийменників не вживаються.

266

1. Прочитайте текст. Випишіть повнозначні слова, що їх зв’язують виділені прийменники.

Зразок: розібратися в собі, [в] бажаннях, [в] можливостях, [в] потенціалі.

Як зробити правильний вибір професії? Насамперед варто розібратися в собі, своїх бажаннях, можливостях і потенціалі. Подумайте, які предмети вам подобаються у школі, з яких у вас висока успішність, що ви робите у вільний від навчання час, чим захоплюєтеся.

Прислухайтеся до себе, визначте власні переваги, здібності. Думайте, аналізуйте, вибирайте! І пам’ятайте про головне – хоч яку професію ви оберете, прагніть стати справді незамінним фахівцем у своїй справі! Завдяки зваженому, правильному вибору ви будете щасливою людиною, для якої праця – захоплення, радість і гордість. Такі люди працюють не тільки заради грошей, а великою мірою заради задоволення від того, що їм удалося зробити.

2. Визначте, якими частинами мови є виписані повнозначні слова.

267

Спишіть словосполучення. Підкресліть у кожному рядку “зайве” словосполучення. Обгрунтуйте свій вибір.

1. Квіти навколо хати, сиділи навколо багаття, подивилися навколо.

2. Рідний край, росте край дороги, стоїть край села.

3. Калина коло вікна, почекай коло хвіртки, дружнє коло.

4. Живе близько ста років, підійшли близько, розташований близько.

5. Був поруч із ним, садок поруч зі школою, стояли поруч.

268

1. Доберіть до кожного прислів’я відповідні завершення. Запишіть утворені прислів’я.

Ховається від роботи,

До роботи ледачий.

У ледачого хазяїна і

Пень-колоду.

На язик гарячий,

Як собака від мух.

Працює через

Що наївся дармоїд.

Спасибі за обід,

Коня не купиш.

За сон

Чоботи з ніг вкрадуть.

2. З’ясуйте, яку синтаксичну роль у кожному реченні виконує іменник, що вживається разом із прийменником.

 Прийменник як службова частика мови. Прийменник як засіб звязку слів у словосполученні й реченні

269

Спишіть словосполучення. Які значення передають словосполучення з прийменниками (час, причину, мету тощо)?

Пригадати через день, посмутніти від образи, хмари над будинком, роботи на тиждень, був відсутній через хворобу, іти на урок, боровся за правду, старший від неї, сукня із шовку, взяв участь із задоволенням, прибув для перевірки, келихи з кришталю, підріс за рік.

270

Спишіть прислів’я. Визначте відмінок іменника (займенника) у виділених сполуках слів.

1. Без діла слабіє сила. 2. У доброго господаря й соломинка не пропаде. 3. За сто робіт береться, а ні одна не вдається. 4. Заробив води до хліба. 5. Коли праця вийде дверима, то біда вікном лізе в хату. 6. На дерево дивись, як родить, а на чоловіка, як робить. 7. По тяжкім труді солодкий обід. 8. Робота з зубами, а лінь з язиком. 9. При роботі швидко час минає. 10. Книжка – маленьке віконце, та через нього увесь світ видно.

Мудрe слово

271

Випишіть речення, у якому є прийменник. Яку синтаксичну роль виконує прийменник разом з іменником? Яке його граматичне значення?

1. Недостатньо хотіти, треба й робити (Й. В. Гете). 2. Лінощі роблять будь-яку справу важкою, а працелюбність – легкою (Б. Франклін). 3. Життя нічого не дає без праці (Горацій).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Прийменник як службова частика мови. Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні й реченні - Українська мова


Прийменник як службова частика мови. Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні й реченні