ПРИЙОМИ РІЗАННЯ ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ

Розділ 2. Технологія виготовлення виробів із тонколистового металу та дроту

Тема 2.2. Технологія різання та обпилювання деталей з тонколистового металу

§ 8. ПРИЙОМИ РІЗАННЯ ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ

1. Згадай, який технологічний процес називають різанням.

2. Подумай, який спільний принцип закладено в основу різання ножицями та пилкою.

3. Що називають різальною кромкою інструмента?

4. За рахунок чого здійснюється процес різання матеріалів?

Різанням називається операція роз’єднання цілого листа, смуги або стрічки на частини

визначеної форми і розмірів, які називаються заготовками.

Розрізняють три способи різання листового металу: прямолінійний, криволінійний і змішаний (мал. 69).

 ПРИЙОМИ РІЗАННЯ ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ

Мал. 69. Розкрій тонколистового металу: а – прямолінійний; б – криволінійний; в – змішаний (заштриховані відходи металу)

Основним інструментом для різання тонколистового металу є ручні ножиці. їх використовують у шкільних майстернях для різання тонкої листової сталі товщиною 0,2… 1,5 мм та м’яких металів – до 2,5 мм. Промисловість випускає ці різальні інструменти різні за конструкцією. Проте,

залежно від способів та прийомів різання, ножиці поділяють на такі типи: прямолінійні, фігурні й універсальні (мал. 70).

З назви інструментів можна зрозуміти, що за допомогою прямолінійних ножиць ріжуть метал прямо, за допомогою фігурних можна різати метал по заздалегідь розміченій криволінійній траєкторії, універсальні використовуються в обох випадках. Фігурні ножиці мають маленьку різальну частину, що додає їм маневреності під час різання металу. Для фігурного різання використовують також фігурні ножиці зі скривленими лезами. Ними можна вирізати отвори невеликих розмірів.

 ПРИЙОМИ РІЗАННЯ ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ

Мал. 70. Типи ножиць: а – прямолінійні; б – фігурні; в – універсальні

Ножиці поділяються також на два види: праві й ліві. Тобто для правші підійдуть праві ножиці, а для лівші – відповідно ліві. Відрізнити праві ножиці від лівих можна за розташуванням верхнього й нижнього лез.

У правих ножиць верхнє лезо стосовно нижнього знаходиться праворуч, а в лівих – ліворуч (мал. 71).

Щоб не псувати ножиць, ніколи не ріж ними сталевого дроту, оскільки від цього на лезах утворюються заглибини, які під час різання заготовок із жерсті можуть призвести до їх браку.

На наступних уроках ти дізнаєшся, що для різання дроту є й інший різальний інструмент.

При різанні тонколистового металу потрібно стежити, щоб площина лез ножиць була перпендикулярною до площини листа, а різання, особливо по криволінійній траєкторії, слід виконувати невеликими кроками та не на всю довжину лез. Такий прийом полегшить процес різання металу та забезпечить належну його якість.

Раніше використовували переважно слюсарні ручні ножиці без пружин та зручних ручок (мал 72, о). Користуватися такими ножицями важко. Більш сучасними є слюсарні ножиці зі зручними пластиковими накладками на ручки та лезами меншої довжини, що дозволяє різати листовий метал, докладаючи менших зусиль (мал. 72, б).

Найзручнішими для різання є ножиці, у яких верхня й нижня ручки знаходяться нижче стосовно напрямку ріжучих лез (мал. 72, в). Під час різання такими ножицями немає необхідності відгинати метал угору, що дуже зручно.

Різання ручними ножицями полягає в розрізуванні листового металу на частини. Основним принципом, який закладено в основу роботи ножиць, як і всіх різальних інструментів, є дія клина на оброблюваний конструкційний матеріал (мал. 73).

 ПРИЙОМИ РІЗАННЯ ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ

Мал. 71. Види ножиць

 ПРИЙОМИ РІЗАННЯ ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ

Мал. 72. Ножиці: а – традиційні;

Б – сучасні; в – сучасні поліпшені

 ПРИЙОМИ РІЗАННЯ ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ

Мал. 73. Дія клина

 ПРИЙОМИ РІЗАННЯ ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ

Мал. 74. Прийом різання по прямій лінії

Під дією механічного зусилля різальні кромки ножиць розділяють шар металу на дві частини.

Під час різання по прямій лінії ножиці тримають правою рукою, заготовку спрямовують між лезами лівою рукою у напрямку “на себе”, направляючи при цьому верхнє лезо так, щоб лінії розмітки залишались на заготовці і були видимими для подальшої обробки (мал. 74).

Для того щоб вирізати з листа металу виріб округлої форми, насамперед виконують його розмічання. Далі, якщо заготовка має великі розміри, необхідно відрізати надлишки листа. Після цього невеликими кроками вздовж лінії розмітки вирізають круг. Цей прийом можна виконувати як правими, так і лівими та фігурними ножицями з вигнутими лезами. При різанні правими ножицями заготовку спрямовують зліва направо, а лівими – справа наліво. В усіх випадках лінія розмітки повинна залишатись на заготовці як припуск для подальшої її обробки (мал. 75).

При зазначених прийомах різання рукоятки ножиць стискують усіма пальцями, крім мізинця або вказівного, які слугують для відведення нижньої рукоятки ножиць на необхідний кут різання (мал. 76).

 ПРИЙОМИ РІЗАННЯ ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ

Мал. 75. Прийоми роботи ножицями: а-правими; б-лівими

 ПРИЙОМИ РІЗАННЯ ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ

Мал. 76. Правильна хватка слюсарних ножиць: а – з розведенням рукояток мізинцем; б – з розведенням рукояток вказівним пальцем

Для більшої зручності в роботі під час різання листового металу нижню рукоятку ножиць закріплюють у лещатах (мал. 77).

У зв’язку з частим використанням ножиць може розкручуватися гвинт, який скріплює і ущільнює їх верхню і нижню частини. Як наслідок, зазор між лезами ножиць збільшується, а отже, під час різання метал може зминатися, що призводить до браку. Тому потрібно періодично здійснювати перевірку надійності кріплення лез та, у разі необхідності, виконувати їх регулювання. Однак при цьому не потрібно надто сильно затискувати гвинт, оскільки, якщо леза рухатимуться туго, ними буде важко різати.

Для листів товщиною до 3 мм застосовують стільцеві ножиці, які закріплюють у слюсарних лещатах або відігнутий кінець забивають у жорстку дерев’яну основу (мал. 78).

Під час різання листового металу його краї стають дуже гострими, тому для упередження травми руки, яка тримає заготовку, слід одягати рукавицю (мал. 79).

 ПРИЙОМИ РІЗАННЯ ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ

Мал. 77. Закріплення ножиць у лещатах

 ПРИЙОМИ РІЗАННЯ ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ

Мал. 78. Кріплення стільцевих ножиць: а – в лещатах; б – на дерев’яній основі

 ПРИЙОМИ РІЗАННЯ ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ

Мал. 79. Безпечні прийоми різання

Для підвищення продуктивності праці та зменшення фізичного навантаження використовують ручні електричні ножиці (мал. 80). За допомогою цього інструмента виконують різання листового металу завтовшки до 2,5 мм. Також використовують насадки-ножиці для дриля зі спеціальним кріпленням.

Високу якість та швидкість різання дають машинні механічні ножиці, які приводяться в дію електричними двигунами або під тиском води чи повітря. Залежно від конструкції вони поділяються на гільйотинні, гідравлічні (алігаторні) й дискові (мал. 81).

 ПРИЙОМИ РІЗАННЯ ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ

Мал. 80. Ручні електричні ножиці: а-загальний вигляд; б – прийом різання; в – насадка-ножиці

 ПРИЙОМИ РІЗАННЯ ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ

Мал. 81. Види машинних ножиць: а – гільйотинні; б – гідравлічні (алігаторні); в – дискові

Технологія виготовлення виробів із тонколистового металу та дроту

 ПРИЙОМИ РІЗАННЯ ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ

Мал. 82. Принцип дії ножиць: а – гільйотинних; б – дискових

 ПРИЙОМИ РІЗАННЯ ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ

Мал. 83. Види механічних ножиць: а – важільні (махові); б – гільйотинні

Схеми принципу дії гільйотинних та дискових ножиць показано на малюнку 82.

Тонколистовий метал на підприємствах ріжуть також ручними важільними, або маховими, та гільйотинними ножицями (мал. 83).

Нині у виробництві набуває поширення різання металу тепловим променем – лазером (мал. 84). Таким способом можна різати метал різноманітної конфігурації з високою точністю та продуктивністю.

Працюючи слюсарними ножицями, необхідно дотримуватися таких правил безпеки:

1. Не тримати пальці руки, якою утримується металева заготовка, близько до лез ножиць.

2. Працювати в рукавицях.

3. Ручні ножиці надійно утримувати або закріплювати в лещатах.

4. Не перевіряти якість розрізу пальцями.

 ПРИЙОМИ РІЗАННЯ ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ

Мал. 84. Різання металу лазером

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7

Вирізування розмічених на попередніх уроках заготовок

Обладнання і матеріали: робочий зошит з ескізами майбутніх виробів, ручні слюсарні ножиці, лещата, розмічені на попередніх уроках заготовки майбутніх виробів.

Послідовність виконання роботи

1. Підготуй розмічену на попередніх уроках заготовку.

2. Підбери необхідні для виконання роботи інструменти і матеріали.

3. Закріпи ножиці в лещатах.

4. Обріж по розмітці коротші крайки.

5. Обріж по лініях розмітки довгі крайки.

6. Перевір якість виконаної роботи.

7. Визнач, які подальші технологічні операції необхідно виконати, щоб завершити виготовлення виробу.

– різання, прямолінійні, фігурні й універсальні ножиці, праві й ліві ножиці.

Округлий – який має заокруглені форми, лінії, обриси. Рукоятка – частина ручного інструмента, за яку його тримають; держак.

1. На які типи поділяються ручні ножиці?

2. Яке призначення правих та лівих ножиць?

3. Яких правил безпеки необхідно дотримуватися під час роботи ручними ножицями?

Тестові завдання

1. Технологічні операції обробки металів виконують за допомогою…

А металообробних інструментів

Б різальних інструментів

В знарядь праці

2. Чорний метал якої товщини можна різати ручними ножицями?

А до 0,5 мм

Б до 1,5 мм В до 2,5 мм

Г будь-який

Д правильної відповіді немає

3. Кольоровий метал якої товщини можна різати ручними ножицями?

А до 0,5 мм

Б до 1,5 мм

В до 2,5 мм

Г будь-який

Д правильної відповіді немає

4. На якому зображенні показано правильний прийом різання тонколистового металу лівими ножицями?

 ПРИЙОМИ РІЗАННЯ ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ПРИЙОМИ РІЗАННЯ ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ - Праця


ПРИЙОМИ РІЗАННЯ ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ