ПРИКЛАДИ ТА ЗАДАЧІ НА ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦЬ ДОДАВАННЯ Й ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ 2-5. МНОГОКУТНИК

ТАБЛИЦІ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ. ЗАДАЧІ НА ДВІ ДІЇ. ВИРАЗИ З ДУЖКАМИ

ТАБЛИЦІ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ

Урок 15. ПРИКЛАДИ ТА ЗАДАЧІ НА ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦЬ ДОДАВАННЯ Й ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ 2-5. МНОГОКУТНИК

Мета: закріпити знання вивчених таблиць додавання і віднімання; розвивати вміння розв’язувати задачі; формувати вміння використовувати прийоми обчислень для розвитку навичок швидкої лічби; виховувати уважність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього

завдання (с. 24, завдання 127; 128)

Завдання 127

– Прочитайте вирази з від’ємником 5.

Завдання 128

– Скільки всього фруктів мама дала хлопчикові?

2. Усні обчислення за таблицею

А

10

21

9

45

72

8

16

94

13

3 + а

13

А – 1

9

3. Розв’язування і порівняння задач

– Серце дитини робить 80 ударів за хвилину, тоді як серце дорослої людини – на 10 ударів за хвилину менше. Скільки ударів за хвилину робить серце

дорослої людини?

– Серце дитини робить 80 ударів за хвилину. Це на 10 ударів більше, ніж робить серце дорослої людини. Скільки ударів за хвилину робить серце дорослої людини?

4. Гра “Які числа пропущено?”

 ПРИКЛАДИ ТА ЗАДАЧІ НА ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦЬ ДОДАВАННЯ Й ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ 2 5. МНОГОКУТНИК

5. Хвилинка каліграфії

– Установіть закономірність і запишіть числа, вставляючи пропущені.

3; 13; 4; 14; …; …; …; …; …; …; 8; 18; …; ….

6. Математичний диктант

– До суми чисел 8 і 4 додати 13.

– Число 9 збільшити на 4 і додати 70.

– Число 11 зменшити на 3 і додати 31.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми повторимо таблиці додавання і віднімання чисел 2-5 з переходом через десяток.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 1. Робота за підручником (с. 24-25)

Завдання 129. Усне виконання завдання

Завдання 130

Учні за шкалою лінійки і зразком складають і записують рівності.

Завдання 131

Один учень біля дошки розв’язує і пояснює.

Завдання 132

Після колективного ознайомлення зі змістом задачі учні ставлять питання, креслять схему і розв’язують задачу.

Завдання 133*. Самостійне виконання завдання у зошиті Учитель перевіряє.

Завдання 134

Учні обчислюють вирази і читають слово, розташувавши букви біля відповідей у порядку зростання. (Яблуко)

Завдання 135. Усне виконання завдання

– Які фігури не є многокутниками? (№ 4; 6; 7, бо многокутник – це замкнена ламана.)

– За якими ознаками многокутники поділяють на види: трикутники, чотирикутники, п’ятикутники?

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Усні обчислення

– Запишіть вирази, значенням яких є двоцифрове число.

 ПРИКЛАДИ ТА ЗАДАЧІ НА ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦЬ ДОДАВАННЯ Й ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ 2 5. МНОГОКУТНИК

2. Знаходження значень виразів зі змінною

– Знайдіть значення виразу: 13 – а, якщо а = 4; 5; 10; в + 5, якщо в = 7; 8; 10.

3. Розв’язування задач

– У Тетянки було декілька марок. Після того, як вона подарувала брату 5 марок, у неї залишилося 9 марок Скільки марок було у Тетянки?

На дошці – коротка умова задачі:

Було – ?

Подарувала – 5 м.

Залишилося – 9 м.

Учитель звертає увагу, що те, що було – це і те, що подарувала, і те, що залишилося.

– Зазвичай трирічна дитина має 20 зубів. Це на 12 зубів менше, ніж у дорослої людини. Скільки зубів у дорослої людини?

4. Офтальмологічна пауза

5. Розв’язування логічних задач

– Скільки двоцифрових чисел можна записати за допомогою цифр 1; 5; 7? (Цифри не можна повторювати.) (15; 17; 51; 71; 57; 75)

– У сім’ї 7 дочок. Кожна з дочок має одного брата. Скільки у цій сім’ї хлопчиків? (1 хлопчик)

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

– Чого навчалися на уроці?

– Як оцінюєте свою роботу?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 25, завдання 136; 137.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ПРИКЛАДИ ТА ЗАДАЧІ НА ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦЬ ДОДАВАННЯ Й ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ 2-5. МНОГОКУТНИК - Плани-конспекти уроків по математиці


ПРИКЛАДИ ТА ЗАДАЧІ НА ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦЬ ДОДАВАННЯ Й ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ 2-5. МНОГОКУТНИК