Принцип еквімаржинальний

Принцип еквімаржинальний – правило, згідно з яким споживач з метою максимізації корисності товарів купує два види товарів, розраховуючи таким чином урівноважити їхні граничні корисності на одиницю ціни. П. е. за умови рівноважності обсягу і масштабів закупівлі дорівнює ціні товару.
Принцип еквімаржинальний