ПРИНЦИП ЗАСНОВНИКА

Екологія – охорона природи

ПРИНЦИП ЗАСНОВНИКА – поодинокі особини – засновники нової колонії, або популяції – несуть у собі лише частину заг. ген. інформації, властивої виду. Екол. зміст цього загальнобіол. принципу в тому, що скорочення чисельності особин виду, їхнього зникнення в прир. острівцях (у разі виникнення інсулярності, розділення, острівного характеру місць помешкання), у т. ч. відповідно до закону збіднення різновидів живої речовини в острівних її згущеннях, а потім заселення цих острівців поодинокими піонерними особинами-засновниками поступово веде до втрати ген. інформації. Врешті-решт може відбуватися деградація видів та створення ними біотичних угруповань.
ПРИНЦИП ЗАСНОВНИКА