ПРИНЦИПИ БІОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМАТИКИ І РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПОКРИТОНАСІННИХ

Тема 4. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН

§44. ПРИНЦИПИ БІОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМАТИКИ І РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПОКРИТОНАСІННИХ

Ви дізнаєтесь, як класифікують живі організми та про різноманітність покритонасінних.

Рослини надзвичайно різноманітні. Різноманітність живих організмів вивчає особлива наука – біологічна систематика, а розділ систематики, присвячений різноманітності рослин, називається систематикою рослин. Карл Лінней (мал. 186) вперше відобразив знання про різноманітність організмів у формі класифікації, у якій види розподілені у підпорядковані

одна одній групи. Кожному рівню такої класифікації він дав свою назву. У сучасній систематиці рослин прийняті такі основні рівні класифікації:

– царство;

– відділ;

– клас;

– порядок;

– родина;

– рід;

– вид.

Біологічна систематика – це наука про різноманітність живих організмів.

 ПРИНЦИПИ БІОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМАТИКИ І РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПОКРИТОНАСІННИХ

Maл. 186. Карл Лінней (1707-1778)

Групи видів у біологічній системі встановлюють за сукупністю всіх ознак рослини. Покритонасінні є одним із відділів царства рослин. У цьому відділі виділяють два класи – дводольні і однодольні. Па малюнку

187 ви бачите положення в біологічній системі добре відомої рослини – пшениці твердої.

 ПРИНЦИПИ БІОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМАТИКИ І РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПОКРИТОНАСІННИХ

Мал. 187. Місце пшениці твердої системі організмів

До основних родин дводольних покритонасінних належать жовтецеві (мал. 188), серед яких багато отруйних і лікарських рослин, а також бур’янів. Представники інших родин дводольних зображені на форзаці. Серед них багато декоративних, лікарських рослин, плодово-ягідних культур і бур’янів, які належать до родини розових. Бобові широко відомі як сільськогосподарські культури із високим вмістом білків у насінинах. Багато овочевих і технічних культур серед хрестоцвітих. Відома усім картопля належить до пасльонових. Але слід пам’ятати, що у цій родині багато отруйних видів. Найбільша родина дводольних – складноцвіті, яка отримала свою назву за суцвіття-кошики, які ззовні нагадують квітки.

Навіть огляд невеликої частки груп дводольних рослин свідчить про їхню надзвичайну різноманітність і велике значення для людини.

До найпоширеніших родин однодольних, які теж зображені на форзаці, належать лілійні із типовою для класу дуже красивою квіткою і підземними запасаючими органами – цибулинами.

 ПРИНЦИПИ БІОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМАТИКИ І РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПОКРИТОНАСІННИХ

Мал. 188. Жовтецеві: в-жовтецький; б- борець

 ПРИНЦИПИ БІОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМАТИКИ І РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПОКРИТОНАСІННИХ

Мал. 189. Орхідні; в – венерині черевички; б-булаткачервона

Найбільша родина однодольних та усіх покритонасінних – орхідні (мал. 189), поширених не лише у тропічних країнах, алей у нас. Серед її представників багато рідкісних видів. В тропіках людина широко використовує у господарській діяльності і як джерело продуктів харчування пальми. А до злаків належать основні зернові культури світу, серед них багато коркових трав і бур’янів.

ВИСНОВКИ

1. Біологічна систематика вивчає різноманітність організмів і класифікує їх за сукупністю усіх ознак.

2. Основними рівнями класифікації рослин є царство, відділ, клас, порядок, родина, рід і вид.

3. Дводольні і однодольні є класами відділу покритонасінних, який належить до царства рослин.

4. Представники родин покритонасінних є джерелом сировини для промисловості, основою сільськогосподарського виробництва і джерелом продуктів харчування, лікарської сировини. Але серед них багато отруйних рослин і бур’янів.

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗАСВОЇТИ

Біологічна систематика.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Що вивчає біологічна систематика?

2. Які рівні класифікації рослин ви знаєте?

3. Яке значення в житті людини мають представники дводольних?

4. Яке значення в житті людини мають представники однодольних?

ЗАВДАННЯ

За зразком на малюнку 192 визначте положення шипшини собачої у системі рослинних організмі в і заповніть пропускну схемі, яку попередньо відтворіть у зошиті.

 ПРИНЦИПИ БІОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМАТИКИ І РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПОКРИТОНАСІННИХ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ПРИНЦИПИ БІОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМАТИКИ І РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПОКРИТОНАСІННИХ - Біологія


ПРИНЦИПИ БІОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМАТИКИ І РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПОКРИТОНАСІННИХ