Принципи бухгалтерського обліку загальноприйняті

Принципи бухгалтерського обліку загальноприйняті – правила та процедури, які визначають практику бухгалтерського обліку та стандарти фінансового обліку на певний період (такими принципами названо подвійний запис, грошовий вимірник, підприємство, безперервність, собівартість, реалізацію, відповідальність та ін.). Розробкою таких принципів займаються професійні бухгалтерські асоціації, зокрема, у США – Американський інститут дипломованих бухгалтерів.




Принципи бухгалтерського обліку загальноприйняті